Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

C 30

C 30; mukavemet değeri en yüksek olan beton sınıfıdır. Son çıkan deprem yönetmeliğine göre önerilen en alt limit C 20 olmakla birlikte, C 30 tercih edilmelidir.Beton nedir?


Çakıl, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapı malzemesidir. Bu yapı malzemesi yaklaşık olarak 5.000 yıldan beri kullanılmaktadır. Dönemim yapılarına ve bölge durumlarına göre; sağlamlık ölçütleri vardır. Birçok türü bulunan betonun, türleri şunlardır: C16/20, C18/22, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 ve C50/60.


C 30 beton nedir?


Mukavemet değeri oldukça yüksek olan yüksek yapılarda, geçirimsiz beton talebinde bulunan yapılarda direk su ile temasta olan yapılarda özellikle kullanılan beton sınıfıdır.  Bu beton sınıfının uygulandığı çalışmalarda yapının hareketli ve sabit yük değerleri son derece yüksektir. C30/37 beton sınıfı için fck mukavemet değeri 370 kgf/cm2’dir.


C 30 betonun Türkiye’de üretilme oranı ne kadardır?


Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerde ve Türkiye’de C30 sınıfı beton üretiminin tüm üretime oranları şöyledir:

Almanya % 63.2 - İspanya % 80.0 - Avusturya % 40.0 - Finlandiya % 85.0 - Belçika % 70.0 - İsveç % 65.0 - İngiltere % 46.0 - Türkiye % 5.0.


C 30 beton değerleri nelerdir?


-C 30 betonun silindir dayanımı 30 N/mm2 (300 kg/cm2) 15x15 cm’dir.

-Eş değer küp dayanımı 370 kg/cm2;


-28 günlük, en düşük 15x15 cm küp kırım sonucu(Eşdeğer küp dayanımı-30 kg/cm2 ile) 340 kg/cm2 olmalı,


-28 günlük, tüm 15x15 cm küp numunelerin en düşük kırım ortalaması(Eşdeğer küp dayanımı+10 kg/cm2 ile) 380 kg/cm2 olmalıdır.


C 30 beton ne zaman kullanılmaya başlandı?


1999 depreminden sonra yapılarda ve deprem yönetmeliğinde birtakım değişikliklere gidildi. Binalar sağlamlaştırılmaya başlandı ve son olarak da kentsel dönüşüm projesi başladı. Bununla birlikte yapılarda kullanılacak yapı malzemelerine de belli başlı standartlar getirildi. Bunlardan biri de beton oldu.


1999 yılında yaşanan depremden önce, beton kullanım alt sınırı C 14 iken, bu beton C 20’ye çıkarıldı. Ancak, uzmanlar C 20 beton özelliğini yetersiz görüp, inşaat firmalarına C 30 beton kullanmalarını önerdi. 


Deprem Yönetmeliği hükümleri uyarınca, deprem bölgelerinde C20 dayanım sınıfının (200 kg/cm2 mukavemet) altında beton kullanılamaz. Ancak bu dayanım sınıfı durabilite (uzun ömür) açısından yeterli değildir. Yapıların uzun ömürlü olması ve depreme karşı dayanımlarını koruması için Deprem Yönetmeliği’nin bu hükümleri değiştirilerek, taşıyıcı sistemlerde kullanılacak asgari beton dayanım sınıfı C30’a yükseltilmelidir.


1996’dan 2012 yılına kadar C 30 beton üretiminin gelişimi nasıl oldu?


C 30