Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 3 atama!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 3 atama kararı verildi. Atama kararlarına bugünkü Resmi Gazete'te yer verildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 3 atama kararı bugünkü Resmi Gazete'te yayınlandı. Kararda Yücel Serdar, Evren Dinçer ve Muhittin Soyvural'ın atamaları yer aldı.


KARARLAR:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2017/27

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğüne Yücel SERDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/951

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Evren DİNÇER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/952

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Muhittin SOYVURAL'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür.