Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins değişikliği harcı 2019!

Bir gayrimenkulün cinsinin fiziki olarak değişmesi halinde bu işlem tapu belgesi üzerinde de yapılabiliyor. Peki, cins değişikliği harcı 2019'da ne kadar oldu?


Bir gayrimenkulün cinsinin fiziki olarak değişmesi halinde bu işlem tapu belgesi üzerinde de yapılabiliyor. Cins değişikliği işlemi için gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat edilebiliyor. Cins tashihi harcının da ödenmesi halinde tapu kütüğünde söz konusu düzenleme yapılıyor.


Cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürülebiliyor. 


Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruluyor. Harç ödemelerinin de yapılmasının ardından tapu belgesinde cins değişikliği yapılmış oluyor. Tapuda cins değişikliği için ödenecek harçlar her sene yeniden tespit ediliyor. Peki, cins tashihi harcı 2019'da ne kadar oldu?


Cins değişikliği harcı 2019

 

A- Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

Taşınmazın yüzölçümü;

1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 346,00 TL


2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 488,75 TL


3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 47,75 TL


4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.359,25 TL


8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 191,75 TL


9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 89.00 TL


10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 89.00 TL


12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


B- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 89.00 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com