Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins değişikliği için istenen belgeler!

Bir gayrimenkulün cinsini değiştirmek için paftasında ve tapu sicilinde tapu cins değişikliği işlemi yapılıyor. Peki, cins değişikliği için istenen belgeler nelerdir?


Cins değişikliği için istenen belgeler!


Bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem, cins değişikliği işlemi oluyor.


Tapu cins değişikliği işlemi için bazı belgeler ile tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, cins değişikliği için istenen belgeler nelerdir?


Tapu cins değişikliği için istenen belgeler

1.Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,


2.Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,


3.Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.


4.Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com