Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cins tashihi işlemi nasıl yapılır 2018?


Cins tashihi işlemi ile tapuda değişiklik yapılan işlem oluyor. Gerekli belgelerle tapuya müracaat edilmesi ve işlem harcının ödenmesi halinde tapuda istenen değişiklik yapılabiliyor.


Cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma getirilebiliyor.


Peki tapuda arsa yazan gayrimenkulün cinsi binaya nasıl dönüştürülür? Cins tashihi işlemi nasıl yapılır 2018? Bu işlem için hangi belgeler gerekli olur? Ne kadar harç ödemesi yapılır? 


Cins tashihi için istenen belgeler;


1.Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,


2.Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,


3.Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.


4.Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


Cins tashihi harcı 2018; 


Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri


Taşınmazın yüzölçümü;

1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 279.50 TL2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 395.00 TL


 

3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 38.50 TL4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1,098.50 TL


8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 155.00 TL9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 72.00 TL


10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 72.00 TL


12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


13- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 72.00 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com