Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dar mükellef kimdir?

Dar mükellefler, Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendiriliyor. Peki, dar mükellef kimdir?


Gelir vergisinde dar mükellefler, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlar olarak tanımlanıyor.


Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecektir.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Gelir Vergisi Rehberine göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi oluyor.


Dar mükellefiyette kurum kazancı aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşmaktadır:


Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar, (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.)


Türkiye’de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar,

Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları,

Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar,

Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları,

Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.


Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen anılan kazanç ve iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması konularında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com