Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Değer artış kazancı ticari kazanç ayrımı nasıl yapılır?

Taşınmaz malların elden çıkarılması değer artış kazancı vergisine tabi tutulabildiği gibi ticari kazanç vergisine de tabi tutulabiliyor..


Taşınmaz malların elden çıkarılması değer artış kazancı vergisine tabi tutulabildiği gibi ticari kazanç vergisine de tabi tutulabiliyor.


Ticari kazanç; Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona dayanması ve bu organizasyonun işlemlerindeki devamlılık oluyor.


Peki, değer artış kazancı ticari kazanç ayrımı nasıl yapılır?


Gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması durumunda elde edilen gelir değer artış kazancı olarak değil ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.


Ticari bir organizasyon içerisinde yapılan satışlar, tek bir satış gerçekleştirilmiş dahi olsa, ticari kazanç olarak değerlendirilecek, ticari bir organizasyon olmaksızın birden fazla satış yapılmış ise (bir yılda birden fazla veya her yıl bir satış yapılması) satışın hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi gerekecektir. 


Bu durumda, kazanç sağlama amacıyla yapılan alımsatım işlemlerinin ticari kazanç kapsamında; şahsi ihtiyaç ya da servetin korunması amacıyla gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin ise değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.


Aynı zamanda, bu kazançların bir ticari işletme tarafından elde edilmesi durumunda da elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.


Satın alınan ve trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar da ticari kazanç olarak vergilendirilir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com