Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dilatasyon

Büyük kitleli yapılardaki farklı bloklar arasında bırakılan boşluğa dilatasyon denir.Dilatasyon nedir?


Dilatasyon; genleşme, büzülme, farklı oturma deprem gibi binayı dışarıdan etkileyebilecek hareketlerin yapıya verebileceği zararı engellemek için yapılır. Büyük kitleli yapılardaki farklı bloklar arasında bırakılan boşluğa dilatasyon denir.


Dilatasyonun doğrusu; temelden başlayarak çatıya doğru uygulanmasıdır. Farklı genleşmelerinden dolayı oluşabilecek hasarları önlemek için bırakılan boşluklardır.


TS 500 göre dilatasyon şöyle tanımlanır:

“6.3.4. Genleşme, büzülme sünme etkileri sıcaklık değişimleri ve büzülme etkileri göz önünde bulundurularak uzunlukları fazla olan hiperstatik yapılarda, üst yapıda genleşme derzleri düzenlenmelidir. Dış etkilere açık yapılarda, derz aralıkları 40 metreyi aşmamalıdır. Sıcaklık değişimlerine karşı korunmuş ve uçlarında rijit perde bulunmayan çerçeve türü yapılarda, derz aralığı 60 metreye kadar artabilir. Zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesapların yapılması veya büzülmeye azaltan özel önlemler alınması koşulu ile, bu sınırlar aşılabilir. Simetrik olmayan sistemlerde ve simetrik olmasına rağmen iki yanında yanal ötelenmeleri önleyen rijit düşey elemanlar bulunan sistemlerde, derzler arasında kalan blok boylarının daha küçük tutulmasına özen gösterilmelidir.”


Dilatasyonda dikkat edilmesi gereken noktalar nedir?


1.Sismik çözüm gerekliliğine dikkat edilmelidir.

2.Boşluk oranları doğru bir şekilde hesaplanmalıdır.

3.Zemine gelecek olan yük buna göre ayarlanmalıdır.


Dilatasyon


Dilatasyon profillerinde nelere dikkat edilmelidir?


1.Dilatasyon boşluğuna göre seçilmelidir.

2.Ne tür bir profil kullanılacağı seçilmelidir.

3.Kaplama altı profil kullanılacaksa kaplama yüksekliği belirlenmelidir.

4.Profilin kimyasal ürünlerin etkisi altında kalıp kalmayacağı bilinmelidir.

5.Zeminde taşıyacağı yüke göre seçim yapılmalıdır.


Dilatasyon bandı nedir?


Dilatasyon boşluklarının, ısıl genleşme derzlerinin ve çatlakların yalıtımında kullanılan yüksek elastikiyete sahip dilatasyon bandıdır. Delikli ve deliksiz olarak üretilmektedir. Dilatasyon batları şu alanlarda kullanılmaktadır: 


-Tüm bina dilatasyonlarında ,yatay ve dikey uygulamalarda

-Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda 

-Su Yapılarında (Atıksu Arıtma,İçme suyu,Su depoları,Havuzlar )

-Tünellerde ve menfezlerde

-Radye-Perde, Perde-Perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında


Dilatasyon

Dilatasyon bandının özellikleri nedir?


-Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama

-Yüksek elastikiye sahip formülasyon ( %600 )

-Yüksek yapışma mukavemeti (Kuru veya az nemli betona yapışabilme)

-Bitkisel köklere dayanıklı

-Ozona, mazota ve yağa dayanıklı

-Geniş sıcaklı aralığında yüksek performans (-40 ,+80 °C)

-Isı ile birbirlerine bağlanabilme


Dilatasyon bandı nasıl uygulanır?


1.Bant genişliği dilatasyonun genişliğinden fazla olmalıdır. 

2.Dilatasyon bandı her iki yüzeye sabitlendikten sonra arada omega formu verecek kadar fazlalık kalmalıdır. 

3.Dilatasyon bandı yapıştırıcısı her iki tarafa sürülmelidir.

4.Bandın delikleri tamamen kapanacak kadar macun bandın üstüne ve kenarlarına sürülmelidir.