Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dükkan aidatını kim öder?

Apartmanda sunulan günlük temizlik, güvenlik ve kapıcı gibi hizmetlere karşılık aidat ödenmesi gerekiyor. Peki, dükkan aidatını kim öder?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartmanda sunulan günlük temizlik, güvenlik ve kapıcı gibi hizmetlere karşılık aidat ödenmesi gerekiyor. Sadece apartmanda yer alan konutlar değil, dükkanlar için de dükkan aidatı ödemesi yapılıyor.


Tüm apartman sakinleri bu aidatı ödemek ile mükellef oluyor. Peki, dükkan aidatını kim öder? Dükkan aidatı ne kadar?


Kanun, bağımsız bölümleri mesken ve dükkan olarak ayırmıyor. Bu nedenle aidat bedellerinin dükkan sahiplerinden de alınması gerekiyor. Dükkanda kiracının olması halinde bu bedel kiracılardan alınıyor. 


Apartman aidatına dükkan sahibi ve kiracıların hangi oranda katılması gerektiği şu şekilde sıralanıyor:

 

Madde 20 – 

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü  anlaşma olmadıkça: 

 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

 

Katılmakla yükümlüdür. 


c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com