Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

e- Terkin – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tapuda yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesi için talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama alma çalışmalarına başladı. Genel Müdürlük, uygulamaya ilk olarak ipotek terkinlerini elektronik ortama alarak başlayacak.e- Terkin – Çevre ve Şehircilik Bakanlığıe-Terkin uygulaması ilk ne zaman duyuruldu?


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın talimatıyla harekete geçerek çalışmalara başladığı 05 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan yazılı açıklama ile duyuruldu. 


Terkin nedir? 


Ayni hakkı sona erdirmek için tapu sicilinde düzeltme işlemidir.e-Terkin uygulaması nedir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankalar tarafından yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin taleplerini elektronik ortama alıyor. Daha önce vatandaş eliyle ya da görevli memurlarca tapu müdürlüklerine iletilerek işlemi yapılan ipotek terkinleri artık elektronik ortamda yapılacak. 

Genel Müdürlük, bu uygulama kapsamında Tapu Sicili Tüzüğü'nün "Belgelerin elden takibi ve şekli" başlıklı 88. Maddesine göre  “Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir.” Birinci fıkra gereğince, “tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz" hükmü ile ipotek terkinlerinde daha güvenli bir uygulama getiriyor.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankaların temsilcileri ile işlemlerin elektronik ortamda yapılmasıyla ilgili toplantı yaparak gerekli yazılım çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda projenin pilot uygulamaya geçilmesi ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi çalışmalarına hız verildi.e-Terkin ve e-Haciz uygulamaları ile ne amaçlanıyor?


Genel Müdürlük, aynı zamanda tapuda; haciz, satış şerhi, vb. şerhlerinde yetkili kurumlarca elektronik ortama alma çalışmalarını başlattı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ipotek terkini ile beraber diğer işlemlerini de elektronik ortama alma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar konuyla ilgili, “Tapuda yapılan bu yeniliklerle vatandaşımızı büyük ölçüde rahatlatacağız. Terkin ve haciz işlemlerinde elektronik ortama geçilmesiyle beraber, yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçeceğiz, tapu müdürlüklerindeki işlem sürelerini kısaltacağız, hak kayıplarını bitireceğiz. Bu sistem sayesinde personel ve vatandaş memnuniyetini arttırmayı hedefleyerek, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, sarf malzemesi kullanımını azaltarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız.” dedi.