Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Eğitim ve Sağlık Harcamaları indirimi 2018!

Kira gelir vergisi yıllık beyannamesinde indirilebilecek giderler arasında eğitim ve sağlık harcamaları da bulunuyor. Peki, Eğitim ve Sağlık Harcamaları indirimi 2018 ne kadar?


Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtiliyor. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor.


Kira gelir vergisi yıllık beyannamesinde indirilebilecek giderler arasında eğitim ve sağlık harcamaları da bulunuyor.


Eğitim ve Sağlık Harcamaları indirimi 2018 ne kadar?


Kira Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indiriliyor:


• Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. 


• Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. 


• Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor. 


İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınıyor.