Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak Vergisi

Arazi, arsa ve binalar için ödenen bir vergidir. Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.


Emlak Vergisi nedir?


Arazi, arsa ve binalar için ödenen vergidir. Emlak vergisi iki türe ayrılmıştır. Bina vergisi ve arsa vergisi. Emlak vergisi ikiye ayrılmış olsa da özdeşleşmiş olduğu birçok konu vardır. 


Emlak Vergisinden kimler sorumludur?


Tapulu taşınmazda tapu kimin adına ise o kişi emlak vergisi ödemek zorundadır. Tapusuz taşınmazlarda ise emlak vergisi, noterde düzenlenen senedin ya da sözleşmenin imzalandığı gün doğar. Miras yolu ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilerde emlak vergisi yükümlülüğü ölümün meydana geldiği tarihte başlar.


Taşınmazın sahipleri ya da yararlanma hak sahipleri, bu kişiler yok ise taşınmazı koruyan kişiler emlak vergisi yükümlüleridir. 


Vergi Değeri nedir?


Bina ve arazinin Emlak Vergisi Yasasının 29. Maddesine göre saptanan değere vergi değeri denir.

Arsa ve araziler için 213 sayılı Vergi Usul Yasasının en az ölçüde birim değer sapmasına ilişkin kurallarına göre komisyonca hesaplanır. Vergi değeri taşınmazların bulunduğu yere ve metrekaresine göre belirlenir. Her 4 yılda bir açıklanan emlak vergisi değeri üzerinden alınır. 


Bina Vergi değeri hesaplanırken ne gibi işlemler yapılır?


-Binanın dıştan dışa cephe metrekare birimi ile bina metrekare normal inşaat maliyeti bedellerini gösteren cetvelde yer alan oran çarpılacaktır.


-Çarpım sonucunda var ise binada asansör, kalorifer gibi farklarda eklenecektir. 


-Toplam değerde Tüzüğün 23. Maddesi gereği yıpranma payı düşülecektir.


-Bu pay düşüldükten sonra kalan değere arsa ya da arsa payının en az ölçülere göre saptanan değeri eklenecektir.


Emlak Vergi oranları nasıldır?


Bina, arazi ve arsalar için ayrı oranlar belirlenmiştir. 


Bina emlak vergisinde iki farklı oran vardır. Bina emlak vergisinin oranı binde iki, konutlarda ise binde birdir. Arazi emlak vergi oranı binde bir, arsalarda binde üç olarak ayarlanmıştır. 


Emlak Vergisi ne zaman ödenir?


Emlak Vergisi yılda iki taksitte ödenir. Birinci taksit için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksit için ise Kasım ayında ödeme yapılır. Bölgenin özelliklerine göre bu tarihler değişebilir. 


Emlak Vergisi nereye ödenir?


Emlak Vergisi ödeyecek kişiler bağlı oldukları belediyelerin Emlak Vergisi birimine ödeme yapmaları gerekir. Ödeme yapılırken kişilerin yanlarında söz konusu taşınmazların tapusu ya da tapu örneği bulundurmaları gerekmektedir.


Emlak Vergisi Beyannamesi nedir?


Emlak Vergisi ödeneceği zaman vergi mükelleflerinin her bir taşınmaz için ilgili belediyelerde doldurmuş olduğu forma emlak vergisi beyannamesi denir. 


Emlak Vergisi Beyannamesi için hangi belgeler gerekiyor?


1.Tapu fotokopisi

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Binalar için yapı kullanma izninin fotokopisi

4.Binanın bulunduğu adres

5.Beyan sahibinin ikamet adresi

6.Vergi numarası


Emlak Vergisi ödenmediğinde hangi cezai işlemler uygulanır?


6183 sayılı kanun hükümlerine göre Emlak vergisini zamanında ödemeyen vergi mükellefleri tespit edilen oranda gecikme cezası öderler. Emlak Vergisinde gecikme oranı 1.9’dur. Bu hesaplama günlük üzerinde yapılır.


Emlak Vergisinde indirim nasıl gerçekleşir?


Emlak Vergisinde indirim emekli, dul, yetim kişilere uygulanır. Bu uygulamada söz konusu kişilerin tek bir konutu varsa ve bu konutu oturmak için kullanıyorsa Emlak vergisinin 8.maddesi gereğince indirimli olarak ödeyebilirler. Tek bir meskene ait olan emekli, dul ve yetimler ilgili belediyelerden form doldurarak bu uygulamadan yararlanabilirler. Fakat söz konusu indirim 2.mal varlığı için geçerli olmaz.


Emlak vergisi 2013 ikinci taksiti için son gün hangisi?


Hürriyet Gazetesi'nin vergi uzmanı yazarı Şükrü Kızılot'un 25 Kasım 2013 tarihli ve "Evi olanlara çok önemli uyarı" başlıklı yazısı şöyle; 


30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar, Emlak Vergisi ikinci taksitinin ödenmesi gerekiyor. Vergi, süresi içinde ödenmezse, geciken her ay için yüzde 1,40 oranında “gecikme zammı” alınıyor.EMEKLİLER, İŞSİZLER VE EV HANIMLARI


Konutların vergisinde; emekliler, işsizler, ev hanımları ve engelliler ile ilgili özel bir durum var.


Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 m2‘yi aşmayan, bir tek konutu bulunan ve emekli aylığı dışında başka geliri bulunmayan emekliler ile herhangi bir geliri bulunmayan işsizler ve ev hanımları ile engelliler (gelirleri olsa dahi) “sıfır oranlı” emlak vergisine tabiler. Başka bir anlatımla, Emlak Vergisi ödemiyorlar.


Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 25 bin TL’yi aşan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.


Daha önce, sıfır oranlı emlak vergisi, her yıl için ayrı kararname çıkartılarak açıklanırdı. 2007 yılından itibaren, bu uygulamaya son verildi. Aksine bir düzenleme olmadığı sürece, yeni bir kararnameye gerek kalmaksızın; emekliler, işsizler ve ev hanımları ile engelliler 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da “sıfır oranlı” emlak vergisine tabi olacaklar (Bkz. 29 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı).


Yukarıda belirtilen kişilerin, birden fazla konuta sahip olmaları durumunda, konutların tamamı için emlak vergisi ödemeleri gerekiyor.BİZZAT OTURMA KOŞULU


Sıfır oranlı Emlak Vergisinden yararlanabilmek için, konutta bizzat oturma koşulu aranmıyor. Bu nedenle, sahip oldukları tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da (emekliler, işsizler, ev hanımları, engelliler), gerekli koşulları taşımaları halinde, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilecekler (Bkz. Maliye Bakanlığı’nın, 31 Aralık 2003 Tarih ve 25333 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 38 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği).YAZLIK EVLER


Konutta bizzat oturma zorunluluğunun olmaması, yazlık evler için geçerli değil. Belirli zamanlarda dinlenmek amacıyla kullanılan yazlık evler için, Emlak Vergisi ödenmesi gerekiyor.


Ancak, yazlık evlerde sürekli oturulması ve başka bir ev sahibi de olunmaması durumunda, diğer koşulların varlığı halinde, Emlak Vergisi ödenmez.2014 EMLAK VERGİSİ


2014 yılında ödenecek emlak vergisinin “2014 yılı için yeniden belirlenen bina ve özellikle arsa m2 değerleri esas alınarak” ciddi oranda artması söz konusu. 


2014 için tahakkuk ettirilecek vergiler de birincisi Mart-Mayıs 2014, ikincisi de Kasım ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.


2013 YILINDA GAYRİMENKUL SATIN ALANLAR


2013 yılında gayrimenkul satın alanların, bu yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor. Yılsonuna üç aydan daha az süre kala, örneğin 21 Kasım 2013 tarihinde, gayrimenkul alınması durumunda, bildirim “üç ay içinde” yani 21 Şubat 2014’e kadar verilir.


2013 yılında gayrimenkul alanlar, 2013 yılı için Emlak Vergisi ödemezler. Ancak 2014 yılından itibaren, Emlak Vergisi ödemeleri gerekiyor.


Süresinde bildirim verilmemesi durumunda, emlak vergisi, cezası ile birlikte alınır.