Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi 2017 dönemi başladı!

2017 yılı vergi takvimine göre 1 Mart itibariyle emlak vergisi 1. taksit dönemi başladı. Vergiyi tüm gayrimenkul sahipleri 31 Mayıs'a kadar ödeyebilecek.


2017 yılı vergi takvimine göre 1 Mart itibariyle emlak vergisi 1. taksit dönemi başladı. Vergiyi tüm gayrimenkul sahipleri 31 Mayıs'a kadar ödeyebilecek. Verginin ikinci taksitleri Kasım'da ödenecek.


Vergi sorumluluğu 1319 sayılı kanunda yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


2017 emlak vergisi oranları
Emlak vergisi büyükşehirde yüzde 100 zamlı olarak uygulanacak. Emlak vergisi için taşınmaz mallara 3,83 oranındaki yeniden değerleme oranı uygulanacak. Belirlenen yeni bedel ile emlak vergisi oranları hesaplaması yapılacak. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com