Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi beyannamesi için bugün son gün!

Emlak vergisi beyannamesi, satışın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. Buna göre 2015 yılı için emlak vergisi beyannamesi için bugün son gün...


Emlak vergisi beyannamesi için bugün son gün!


Emlak vergisi, 1319 sayılı Kanun gereğince tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Verginin mükellefi taşınmaz malın sahibi oluyor. Gayrimenkul sahipleri bu vergiyi belli dönemlerde ödüyor.


Verginin ilk taksit ödemeleri Mart ayından Mayıs ayına kadar ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.


Satışı gerçekleşen taşınmaz malların mükellefi yeni malik oluyor. Yeni gayrimenkul sahibinin vergi ödemeleri bir sonraki sene içerisinde başlıyor.


2015 yılı içerisinde satış yapılan taşınmaz mallar için 2016 yılı içerisinde vergi ödemelerine başlanıyor. Ancak vergi için öncelikle beyanname veriliyor.


Beyanname, satışın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. Buna göre emlak vergisi beyannamesi için bugün son gün.


Emlak vergisi beyannamesi örneği:


EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (BİNA)


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No


İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe


İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı


Tarih ve  İmza

...../..../20..
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com