Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi emekli muafiyeti dilekçe örneği!

Emlak vergisi muafiyet koşullarını taşıyan kimselerin bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekli. İşte emlak vergisi emekli muafiyeti dilekçe örneği!


Emlak vergisi kanunu olan 1319 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince, Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, Gaziler, Şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemelerinden muaf olabiliyor.


Ancak muafiyet otomatik bir şekilde gerçekleşmiyor. Muafiyet koşullarını taşıyan kimselerin bir dilekçe ile belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor.


Örneğin, yeni emekli olan kimseler belediyeye bir dilekçe ile müracaat ettikten sonra bir sonraki sene vergi ödemelerinden muaf olabiliyor. Emlak vergisi emekli muafiyeti dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor:


Dilekçe örneği


TARİH …./…./….


……............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NEEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.


Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES                                                                 

MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

   ( İMZA)


GAYRİMENKULÜN :


Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….               

Pafta No                                

Ada No                           

Parsel No


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com