Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi ödemeleri için son 10 gün!

2016 yılı emlak vergisi 2. taksiti için ödeme zamanı 1 Kasım'da başladı. 30 Kasım'da sona erecek emlak vergisi ödemeleri için son 10 gün kaldı..


Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve araziler 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisinde 1319 sayılı kanun kapsamında daimi ve geçici muafiyetlikler bulunuyor. Vergide ayrıca tek mesken muafiyeti bulunuyor. 200 metrekare büyüklüğü geçmeyen ve geliri olmayan tek ev sahipleri bir dilekçe ile belediyeye müracaat ederek emlak vergisi ödemelerinden muaf olabiliyor.


Emlak vergisi ödemesi senede iki eşit taksit halinde veriliyor. İlk taksitler; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; İkinci taksitler ise Kasım ayın içerisinde veriliyor.


Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


2016 yılı emlak vergisi 2. taksiti için ödeme zamanı 1 Kasım'da başladı. 30 Kasım'da sona erecek emlak vergisi ödemeleri için son 10 gün kaldı.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com