Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlakçı alım satım sözleşmesi örneği 2017!

Emlakçı aracılığı ile gayrimenkul satın alacak olan kimseler, öncelikle emlakçı alım satım sözleşmesi imzalıyor. İşte emlakçı alım satım sözleşmesi örneği 2017..


Emlakçı aracılığı ile gayrimenkul satın alacak olan kimseler, öncelikle emlakçı alım satım sözleşmesi imzalıyor.


Emlakçı alım satım sözleşmesinde satışa konu olan taşınmaz mal hakkında adres bilgileri ile taraflar arasında yapılan anlaşmaya ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Taraflar arasında imzalanacak emlak alım satım sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor;


Emlakçı alım satım sözleşmesi 2017 örneği

CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :


ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın

aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.


1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.


2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.


3 - Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.


4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.


5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.


6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.


7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. .…/……/20…ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI

...........
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com