Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emsal kira bedeli vergi değerinin yüzde kaçıdır?

Kanunen kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, emsal kira bedeli esas alınıyor. Peki, emsal kira bedeli vergi değerinin yüzde kaçıdır?


Emsal kira bedeli vergi değerinin yüzde kaçıdır?


Ev veya işyerini kiraya veren kimseler, bir sonraki sene içerisinde elde ettiği kira geliri için vergi ödemek ile mükellef oluyor. Kira gelir vergisini istisna sınırından düşük bir bedelde gelir elde eden kimseler ödemiyor.


Bu sınırı aşan mal sahipleri beyanname vererek kira vergisi borcunu iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. Kanunen kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, emsal kira bedeli esas alınıyor. 


Buna göre;

Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor. Peki, emsal kira bedeli vergi değerinin yüzde kaçıdır?


Emsal kira bedeli vergi değerinin yüzde kaçıdır? Emsal kira bedeli hesaplaması nasıl yapılır?


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.


Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’i dir.


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. 


Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10’udur.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com