Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Evim kirada bende kirada oturuyorum! Vergi ödeyecek miyim?

"Evim kirada bende kirada oturuyorum" diyenler kira gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor mu? İşte yanıtı..


Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belli şartlarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


2017 yılı içerisinde elde edilen taşınmaz mal kira gelirleri için bu sene vergi ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi için beyan verme dönemi 26 Mart, ilk taksit ödeme dönemi ise 31 Mart'a kadar devam ediyor.


Peki, her kira geliri elde eden vergi ödüyor mu?

Vergide istisna sınırı bulunuyor. Bu sınırın altındaki gelirler vergilendirilmiyor. 2018'de ödenecek kira gelirleri için istisna sınırları konutta 3 bin 900 TL, işyerinde 30 bin TL olarak belirlendi.


Peki, evi kirada olup kendisi de kirada oturanlar var.. Vergi ödeyecekler mi?


Kira gelir vergisinde hem evi olup hem kendisi kirada oturanlar, vergi mükellefi olup olmadıklarını merak ediyor.


Öncelikle kendisi kirada otursa da kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. Vergi mükellefinin beyannameden sonra gerçek gider yöntemini seçerek, kendi kirada oturduğu evin kira bedelini vergiden düşebiliyor. Ortaya çıkan rakam yukarıdaki bedellerden düşükse vergi ödemesi yapılmıyor. Eğer yüksekse vergide yapılan indirim üzerinden çıkan cüzi miktardaki vergi ödemesi gerçekleşiyor. 


Gerçek gider yönteminde indirilen diğer giderler şu şekilde:


Vergilendirmede gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor;


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,-Amortismanlar,


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,


(İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması


Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com