Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Fabrika inşaatı nasıl yapılır?

Fabrika inşaatının yapılabilmesi için öncelikle yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Peki, fabrika ruhsatı ne kadar? Fabrika inşaatı nasıl yapılır?


Fabrika inşaatı, mimari proje kapsamında yer alan idari binalar, ana fabrika binası, montaj atölyeleri, malzeme depoları, yemekhane ve işçi lojmanları, su deposu, trafo merkezi binası, hammadde ve yedek parça stok ambarı, otopark, sığınak vb. gibi bölümlerin yapılmasından ve gerekli makine ve teçhizatın yerlerine monte edilmesi ile gerçekleşiyor.


Fabrika inşaatı aşamaları

- Arsa düzenlenmesi ve şantiye binalarının yapımı

- Fabrika binaları ve müştemilatının inşası

- Makine ve teçhizatın siparişi

- Makine ve teçhizatın yerlerine monte edilmesi

- Deneme üretimi


Fabrika binası ve müştemilatının inşası sırasında idari ve teknik açıdan yerine getirilmesi gerekli hususlar şunlardır:


İnşaat alanın görünür bir yerinde, üzerinde mal sahibi, mimari, bütün müelliflerin (statik ve tesisat projelerini hazırlayan mühendislerin), fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşunun ve denetçi mimar ve mühendislerin, inşaatta görevli yardımcı kontrol elemanlarının, müteahhidin ve şantiye şefinin isimleri ile ada, parsel ve ruhsat tarihi ve numarasını ihtiva eden yapılan inşaatı tanıtıcı, asgarî 0,50 m x 0,75 m boyutlarında tabela yer almalıdır.


Yapı ruhsatı ile ruhsata esas bütün projeler ve eklerinin inşaat süresince inşaat şantiyesinde bulundurulması gereklidir.


Yapı ruhsatı bedeli

Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 4.07 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com