Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gemlik'te 1.2 milyon TL'ye 2 arsa satılıyor!

Gemlik Malmüdürlüğü Orhaniye ve Küçükkumla'da bulunan arsalarını 1.2 milyon TL'ye satıyor. İhale, 2 Mayıs'ta gerçekleşecel.


Gemlik Malmüdürlüğü Orhaniye ve Küçükkumla'da yer alan 2 arsayı satışa çıkardı. Arsalar için tahmini bedel 1.2 milyon TL olarak belirlendi. İhale 2 Mayıs'ta düzenlenecek.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

 

Gemlik


Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter den onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, faaliyet belgesi, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr  internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.