Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Götürü gider yöntemi hesaplama örnekleri!

Kira gelir vergisi beyan döneminde seçilebilecek gider hesaplamaları arasında götürü gider yöntemi de yer alıyor. İşte götürü gider yöntemi hesaplama örnekleri..


Kira gelir vergisi beyan döneminde seçilebilecek gider hesaplamaları arasında götürü gider yöntemi de yer alıyor. 


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. 


Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.)


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, yüzde 25’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.


Örnek:

Ahmet YILDIRIM, 2015 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 30.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 60.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 12.000 TL tevkifat yapılmıştır.


Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir. Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan

(26.400 + 60.000 =) 86.400 TL, 2015 yılı için beyan sınırı olan 29.000 TL’yi aştığı

için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte

beyan edilecektir.


Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna

sadece konut kira gelirine uygulanır. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Konut Kira Geliri 30.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL

Kalan 26.400 TL

İşyeri Kira Geliri 60.000 TL

Gayrisafi İrat Toplamı (26.400 + 60.000) 86.400 TL

%25 Götürü Gider (86.400 x %25) 21.600 TL

Vergiye Tabi Gelir (86.400 - 21.600) 64.800 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 14.866 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 12.000 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 2.866 TL

Damga Vergisi 47,80 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com