Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik!

Türkiye'ye ev eşyasını getirmek isteyen yurt dışında yerleşik kişilerin gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için gereken kira kontrat süresi değiştirildi.


Türkiye'ye ev eşyasını getirmek isteyen yurt dışında yerleşik kişilerin gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için gereken kira kontrat süresi 1 yıla indirildi. Karar metni 1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Madde 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "en az iki yıl" ibaresi "en az bir yıl" şeklinde değiştirilmiştir.