Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Güngören

İstanbul’un kentsel dönüşüm projesinde yeniden kurulması beklenen ilçesidir. Avrupa yakasındadır. Güngören’de 7.2 km2 üzerinde 309 bin 135 kişi yaşamaktadır.Güngören
GüngörenGüngören nerededir? 


Güngören, İstanbul’un Avrupa yakasında Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu ilçeleriyle komşu konumdadır.


Yüzölçümü 7.2 km2 olan Güngören’in nüfusu 309 bin 135’tir. Km2 başına 42 bin 935 kişi düşmektedir. 11 mahallesi bulunan ilçenin Kaymakamı Zafer Orhan, Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman’dır. Güngören’in tarihçesi nedir?Eski bir Rum köyü olan Güngören, Cumhuriyet döneminde Muhmutbey Köyü nahiye merkezine 9 köy ile birlikte bağlanmadan önce, Vidos adıyla anılır ve Papaz (Papazın) çiftliğini işletenler tarafından satılan ve yaklaşık 50 çiftçi ailesinin bulunduğu bir köy olarak bilinirdi. 1950'li yıllarda Vidos ile birlikte Bakırköy ilçesine bağlı Mahmutbey Köyü nahiyesi; Avas (Havas) Atışalan, Ayapa (Kirazlı), Ayayaği (Kayabaşı ve Şamlar), Çıfıtburgaz (Çiftlikburgaz, Bağcılar), Litsos (Esenler), Nifos (Kocasinan)ve eski adları bilinmeyen İkitelli ve Güneşli adlarıyla toplam 10 köyden oluşuyordu. Güngören’e ilk yerleşim ne zaman gerçekleşti?1604 doğumlu 16. Osmanlı Hükümdarı Sultan Genç Osman (1618-1622), ava meraklı bir padişahtı. Güngören Köyiçi'nde, günümüzde ilçenin nadir tarihi eserlerinden biri olan Genç Osman Camii'ni ve üst tarafında da bir "Av Köşkü" yaptırmıştı. Ve ayrıca cami ile köşk arasında bir hamam ve köşkün de doğu tarafına bağ yaptırmıştı. Caminin kıble duvarına isâbet eden sağ ve sol iki tarafına yaptırılan ve 1990'lara kadar akar vaziyette kalan iki çeşme ise, kışları sıcak, yazları da buz gibi soğuk akmasıyla ünlenmişti. Günümüzde sağdaki çeşme halen yerinde durmakla birlikte soldaki çeşme ?hoyratça yıkılıp' kaybedildi. Her iki çeşmeye su veren camiin batısındaki sırtlarda yer alan kaynaklar da, üzerine imam meşrutası ve İmam Hatip Okulu yapılarak tahrip oldu. Yakın zamanlara kadar akan bu çeşmeler artık kurudu. Camiinin üzerine bina yapılan bağından ise eser bırakılmadı. Sultan Genç Osman'ın 20 Mayıs 1622'de Yedikule Zindanları'nda yeniçeriler tarafından şehit edilmesi üzerine yerine Sultan Dördüncü Murat geçmişti. Dördüncü Murat zamanında Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmişti. Bu çerçevede Sultan Genç Osman'ın Av Köşkü civarındaki binalarda konaklayan yeniçeriler üzerine yürünmüş, buralar top ateşine tutularak yeniçeriler imha edilmişti. Böylece onların yaşadıkları bölge bir nevi lanetlenmişti. Sultan Genç Osman'ın adını alan camiin hizmetinde imam-hatip, müezzin, kayyum, faraşçı ve hizmetli kadrosu olarak 20 civarında insan görevlendirilmişti. Bunların maaş ve camiin masraflarını karşılayacak gelir temini için de Padişah tarafından akar yaptırılmış ve vakfedilmişti. Bu akarların bir kısmı Suriye'de (muhtemelen Şam'da), bir kısmı da İstanbul Karaköy Meydanı'ndaki Ziraat Bankası ve arkasındaki Tatlıcılar mağazalarının karşısında, Bankalar Caddesi'nden inip Galata Köprüsü'ne giden yolun sağında, sıralı Vakıf yükkanlarıydı. Bunlar, günümüzde meydan genişletilmesi münasebetiyle yıkıldı. Muhtemelen camiinin başka gelir kaynakları da vardı. Ancak bunlar vakıf kaynaklarının titiz bir incelenmesine ihtiyaç duyuyor. 


Genç Osman'ın katledilmesinden muhtemelen 200 sene sonra, Ahıskalı Aşir Hoca adında bir zat Topkapı'dan bu günkü Güngören toprakları üzerine gelince, içinde keçilerin otladığı cami harabesine rastlamış. Cami belki top atışlarından veya ilgisizlikten bu hale gelmişti. "Bunun vakıflarda kaydı vardır" diyerek Vakıf İdaresi'ne müracaat etmiş ve oradaki kayıtlarda Sultan Genç Osman Camii ve akarlarına rastlamış. Dolayısıyla camiin ihyâ ve idamesi için görevlendirilmiştir. Kadroların ihdası ile caminin tamir ettirilerek ibadete açılması için vazifelendirilen Aşir Hoca "Bismillah" deyip işe koyulur. Aşir Hoca, en az beş-altı çiftlikten oluşan ve Vidos denilen eski Rum köyünde çalışan müslüman ve sesi güzel dine yatkın kişilerden bir kadro kurmak için harekete geçer. Aşir Hoca'nın bu kadroyu oluşturmak için temasa geçtiği "Müslüman ve dine yatkın kişiler"in yaşadığı günümüzün Güngören'i ise, o dönemde Vidos, Burgaz, Haznedar, Emlak ve Ferhatpaşa çiftliklerinden oluşuyordu. 


Bu çiftlikler ve bugünkü halleri şöyledir:


Eski Adları Mevki Durumu


  Vidos Çiftliği Güngören Yıkıldı


  Burgaz Çiftliği Bağcılar Yıkıldı


  Haznedar Çiftliği Bahçelievler Efes Pilsen Fabrika Sahası


  Emlak Çiftliği Güngören Davutpaşa Kışlası Yıldız Teknik Üniversitesi


  Ferhatpaşa Çiftliği Esenler Bir kısmı Otogar batısında


Aşir Hoca bu çiftliklerde çalışan ve cami görevine uygun gördüğü kişilerden kadrosunu kurup ayin ettirir. Camiyi tamir ettirir ibadete açar. Bu görevlilere caminin güneybatısında yer alan ve şimdiki Köyiçi mevkiinde bahçeli evler yapmaları için hazineden arazi tahsis ettirir. Ekip biçmeleri için de şimdiki Abdi İpekçi Caddesi'nin Bağcılar Köyiçi'ne doğru uzanan kısmının batı yakasında, 2.5-3 dönümlük parçalar halinde hazine arazisi tahsis ettirir. Güngören, bu çekirdek kadronun yaptığı evlerin civarına yeni konutların yapılmasıyla bir yerleşim bölgesi haline gelir. Vidos Köyü ismi ise, 1935-36 yıllarına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra Rumca isimlerin değiştirilmesi yönündeki karar uyarınca Güngören adını alır.Güngören’de yetişen tarım ürünü hangisidir?Vidos Çayırı denen ve cami kadrosundaki kişilere tahsis edilen arazinin siyah toprağı ve tatlı suyu, burada ekilen bamyayı dillere destan hale getirmişti. Burada yetişen başta üzüm olmak üzere diğer meyve ve sebzeler de civar köylere göre tat bakımından farklılık kazanmıştı. Bugün "Çengelköy Hıyarı" ne ise geçmişti "Güngören Bamyası" da aynı şöhrete sahipti. 35-40 sene öncesine kadar özellikle Bağcılar ve Mahmutbey köylülerinde yetiştirilip pazarlanan bamyalar "Vidos Çayırı Bamyası" diye satılırdı. Tartıda okkadan kiloya dönüldüğü 55-60 sene öncesine kadar bazı sebzeler kilo ile pazarlanırken, bamya uzun zaman tane ile satılmaya devam etti. Bamyalar 100'er adetlik paketler halinde satılırdı. Şimdi bu topraklar üzerinde binalar yükselirken, bamya da hafızalarda kalan bir anı oldu.1955'de nüfus kaçtı?20-25 hanelik cami hizmetlilerinden oluşan topluluk uzun zaman ulaşım noksanlığı nedeniyle hızlı büyüme olgusuna ulaşamadı. 1955 Genel Nüfus Sayımı'nda, 45 haneden ibaret olan Güngören Köyü'nde 237 kişinin yaşadığı tespit edilmişti. Nesilden nesile gelen bilgilere göre Istranca Ormanları; Arnavutköy, Çatalca, Metris, Atışalanı, Esenler, Güngören ve Marmara'ya doğru uzanıyordu. Ancak bu ormanlar arazi açılması ve yakacak ihtiyacı gibi sebeplerle hoyratça yakılmış ve tahrip edilmişi. Buralarda ahalinin yakacak ihtiyacı için kontrollü "makta" (yakacak odun kesimi hakkı) uygulaması ise çoktan tarih olmuştu.Güngören ne zaman ilçe oldu?26.08.1992 tarihinde faaliyete geçen ilçede halen adliye teşkilatı kurulmamıştır. Askerlik Şubesi Başkanlığı Bakırköy'de, Vergi Dairelerinin biri Zeytinburnu diğeri ise Bahçelievler İlçelerinde faaliyet göstermektedir. Bunun dışındaki tüm daireler ilçede faaliyetlerine devam etmektedir.


İlçe 11 mahalleden müteşekkil olup, 1 Belediye Başkanlığı bulunmaktadır.


İlçede bulunan mahalleler şunlardır:


1 MERKEZ MAHALLESİ 


2 AKINCILAR MAHALLESİ 


3 GENÇOSMAN MAHALLESİ 


4 GÜNEŞTEPE MAHALLESİ 


5 GÜVEN MAHALLESİ 


6 HAZNEDAR MAHALLESİ 


7 M.ÇAKMAK MAHALLESİ 


8 SANAYİ MAHALLESİ 


9 A.NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ 


10 M.NEZİHİ ÖZMEN MAHALLESİ 


11 TOZKOPARAN MAHALLESİ Güngören’in sosyal durumu nedir? İlçe 1950 yılından itibaren, ülkemizin çeşitli illerinden yoğun göç almıştır. Aynı zamanda Romanya ve Bulgaristan'dan soydaşların da Güngören'e yerleşmesinden ilçe nüfusunda büyük artış olmuştur. Bu artışa paralel olarak da yapılaşma hızla artmıştır.


Güngören'in sosyal yapısında son yıllarda büyük gelişmeler olmuş, gecekondu bölgeleri ortadan kalkarak, yerlerini beton yapılaşmaya bırakmıştır.


İlçeye, özellikle Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinden göç eden insanlar, gelenek ve göreneklerini aynen devam ettirmektedirler. Kendi aralarında yardımlaşmayı arttırmak için dernek ve vakıflar kurdukları görülmektedir. İlçede 15 Vakıf, 261 Dernek, 3 Sendika ve 3 Mesleki Kuruluş bulunmaktadır.

İlçe genelinde boş arsa az olduğu için yeteri kadar yeşil saha bulunmamaktadır. İlçe genelinde su sıkıntısı yoktur. Büyükşehir kapsamında su ve kanalizasyon ve doğalgaz çalışmaları tamamlanmıştır. Bu konuda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Elektrik dağıtımında sorun bulunmamaktadır. Daha önce görülen elektrik kesintileri, trafo ve hat bakımları ile yok denecek kadar azalmıştır.Güngören’deki sağlık kuruluşu sayısı nedir?İlçede Sağlık Grup Başkanlığı ile birlikte 15 Sağlık Ocağı, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri ve 1 Semt Polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca Güngören’de özel sektöre ait 5 Hastane, 4 Tıp Merkezi, 2 Poliklinik, 1 Dal Merkezi , 2 Diyaliz Merkezi, 28 Optikçi, 7 Diş Protez Laboratuarı, 6 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 2 Psikoteknik Merkezi ve 106 Eczane hizmet vermektedir. 


İlçe dahilinde 26 yataklı Merter Vatan Hastanesi,60 yataklı Özel İlgi Hastanesi,29 yataklı Özel Meltem Hastanesi,40 yataklı Özel Kolan Hastanesi ve 52 yataklı Özel Güngören Hastanesi hizmet vermektedir. İlçede bulunan özel sağlık kuruluşlarında; 138 Uzman Hekim, 20 Pratisyen Hekim, 9 Diş Hekimi, 2 Eczacı, 235 Yardımcı Sağlık Personeli görev yapmaktadır.


Sağlık Grup Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarda 56 Doktor, 2 Diş Hekimi, 37 Hemşire, 37 Ebe, 9 Tıbbi Sekreter, 4 Sağlık Memuru, 1 Eczacı, 3 Çevre Sağlık Teknisyeni, 36 Sözleşmeli Personel, 5 Hizmetli, 4 Memur görev yapmaktadır.


Bakırköy'den 22.01.2002 tarihinde ilçedeki yeni hizmet binasına taşınan S.S.K. Güngören Dispanseri, S.S.K'nın en büyük Dispanserlerinden biri olup, S.S.K. hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle semt polikliniğine dönüştürülmüş, şu anda Bağcılar Devlet Hastanesine bağlı Güngören Semt Polikliniği olarak faaliyet göstermektedir.

Özellikle ilçenin Merter semtinde,işyerlerinin yoğun olması,burada tahminen 50-60 bin işçinin çalışması, iş ve işçi sağlığı için önem arz etmektedir.


İlçe genelindeki yapılar, yapı tekniğine ve deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır.Güngören’in eğitim ve kültür durumu nedir?İlçenin kurulmasından sonra eğitim ve öğretim alanında büyük atılım yapılmış, dolayısı ile okul sayısı artmış olup, 8 yıllık zorunlu temel eğitim başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

İlköğretim Okullarındaki toplam derslik sayısı 654, şube sayısı 1069, toplam öğrenci sayısı 37.507 dir.

İlçede Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Davutpaşa Kampusu bulunmakta olup, 6 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.


Hükümet Konağının 1.katında Halk Kütüphanesi hizmet vermektedir. Güngören genelinde 16 adet amatör spor kulübü, 2 kapalı spor salonu ve 2 stadyum mevcuttur. Ayrıca ilçemizde bulunan büyük bir alış veriş merkezinde sinemalar, kafeler, kitapevi gibi sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği mekanlar bulunmakta bunun dışında Büyükşehir Belediyesi ve Güngören Belediyesine ait iki kültür merkezi bulunmakta ve bu merkezlerde sergi, kütüphane, seminer ve diğer toplantı amaçlı faaliyetler sürdürülmektedir.Güngören’in ekonomik durumu nedir?1960 yılına kadar ziraat ve hayvancılık yapılan Güngören'de, yoğun göçün getirmiş olduğu yapılaşma neticesinde, tarım ve hayvancılık yapılan yerlerin bina ile örtülmesi sonucu, tarım ve hayvancılık tamamen ölmüştür.

Bunun yanında ticaret, hizmet sektörü ve tekstilin geliştiğini görmekteyiz. Ticaret ve hizmet sektörüne ufak işyerlerinde devam edilmektedir. Ağır sanayi ve büyük ölçekli fabrika bulunmamaktadır.


Özellikle tekstil sektöründe son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. İşyeri ve işçi istihdamında artışlar gözlenmektedir. Tekstilde üretilen hazır giyim ve kumaş, ağırlıkla ihraç edilmekte, bir kısmı da iç pazarlarda tüketilmektedir.


İlçede fuar, sergi, panayır kurulmamaktadır. İlçemizin çeşitli yerlerinde, belirli günlerde semt pazarları açılmaktadır.

Güngören genelinde toplam 208 kahvehane, 3 otel, 1 Pansiyon, 261 dernek, 61 Internet kafe, 13 Oyun Salonu, 11 düğün salonu,1 Hamam, 1 Sauna, 3 Otopark, 19 içkili lokanta, 39 Banka Şubesi, 16 Spor Kulübü, 2 Gazete, 1 Televizyon Kanalı, 66 Döviz Bürosu ve Kuyumcu bulunmaktadır.Güngören’in yeşil alan durumu nedir? İlçe genelinde Belediye tarafından yaptırılan 47 adet parka karşılık toplam park alanı 84.757.- metrekare olup bu parlardaki toplam yeşil alan 43.656.- metrekare dir. Uzunluğu 172.785.- metreyi bulan 754 adet sokak ve cadde bulunmaktadır. Yolların tümünde bordür ve tretuar çalışmaları tamamlanmıştır. Trafiği düzenlemek amacıyla bu yollarda 34 adet sinyalizasyon hizmet vermektedir. İlçemizde 3 adet alt ve üst geçit ile 3 adet otopark mevcuttur. Zaman zaman mahallelerde kanalizasyon, içme suyu yenileme ve ilave çalışmaları yapılmaktadır. Cadde ve sokakların temizliği ihale sonucu özel firmalar tarafından yapılmaktadır.


Güngören İlçesi'nde, işyerlerinin yoğunluğu trafik yoğunluğunu da beraberinde getirmektedir. Çevre ilçelerle ulaşım, İ.E.T.T, özel otobüsler, minibüsler ile çeşitli ticari taksilerle yapılmaktadır. İlçemizde şehirlerarası otobüs terminali yoktur. E-5 Vakko yanında bulunan Metro İstasyonu ve Davutpaşa Metro İstasyonu olmak üzere 2 adet metro istasyonu bulunmaktadır. Bağcılar ile Zeytinburnu arasında faaliyette olan tramvay hattı bu yöndeki trafiği rahatlatmıştır.Güngören'deki markalı konut projeleri hangileridir? Ağaoğlu Güngören projesi: Ağaoğlu İnşaat’ın yeni projesi Güngören’de inşa edilecek. Projenin kurulduğu alan Kale Center Alışveriş Merkezi’nin karşı çaprazında bulunuyor. 

İstanbul'un batı yarısında, Çatalca yarımadasında yer alan Güngören, İstanbul'un Adalar ve Eminönü'nden sonra alan bakımından en küçük üçüncü ilçesi olma özelliğine sahip.


Telefon: 444 6 777

Web Adresi: www.agaoglu.com.trGüngören hangi konularda haber oldu? Güngören Tozkoparan'da bazı bölgeler riskli alan ilan edildi! (Emlakkulisi.com, Nisan 2013)


İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli alan ilan edildi.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1316 sayılı yazısı üzerine, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi'nde bazı alanlar riskli alan ilan edildi.  Bağcılar, Bayrampaşa ve Güngören yeni iki şehre taşınacak! (Emlakkulisi.com, Şubat 2013)


İstanbul'un nüfus artışını engellemek için önlem alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, öncelikli olarak Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerini yeni kurulacak iki şehre taşımayı planlıyor...


İstanbul'da nüfus yoğunluğunun azaltılması için başlatılan yeni İki Şehir projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olacak bu şehirlere taşınacak ilçeler arasında öncelikli olarak Bağcılar, Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinin yer alması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili kesin karar alacak. Tozkoparan'a 10 bin yeni konut yapılacak! (Emlakkulisi.com, Ocak 2013)


Güngören Belediye Başkanı Yücel Karaman, kentsel dönüşümü yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a dönüşüm hakkında bilgi verdi...


Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Güngören, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Güngören Belediye Başkanı Yücel Karaman, Erdoğan Bayraktar'a dönüşüm hakkında detaylı bilgi verdi. Yücel Karaman, Tozkoparan'ın 60 hektarlık bir alanı kapsadığını belirtti. Boş alanlara yeni konutların inşa edileceğini söyleyen Bayraktar, bölgede yaklaşık 10 bin konutluk yeni bir mahalle oluşacağını ifade etti.Erdoğan Bayraktar, Güngören kentsel dönüşümünü masaya yatırdı! (Emlakkulisi.com, Ocak 2013)


Kentsel dönüşüm bölgelerinden biri olan Güngören’le ilgili projeleri inceleyen Erdoğan Bayraktar, dönüşümün başlayacağı noktalar hakkında Güngören Belediye başkanından bilgi aldı...


Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı ağırladı. Öncelikli kentsel dönüşüm bölgelerinden biri olan Güngören’le ilgili projeleri inceleyen Bayraktar, dönüşümün başlayacağı noktalar hakkında belediye başkanından bilgi aldı.  


Güngören, kentsel dönüşümün önemli merkezlerinden biri ve 308 bin nüfusuyla İstanbul'un metrekareye düşen kişi sayısı bakımından en kalabalık ilçesi konumunda. Güngören’deki yerinde ve ada bazlı dönüşümler hakkında bilgi veren Başkan Karaman, Tozkoparan Mahallesi’nde de Kentsel Dönüşüm Projesi hazırladıklarını belirtti. 


Tozkoparan, 60 hektarlık bir alanı kapsıyor. Alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1960’lı yıllarda Roman vatandaşların konut sorununu çözmek amacıyla “Gecekondu Önleme Projesi” adı altında yaptığı sosyal konutlar yer alıyor. Yüzde 86’sı devlet arazisi, geri kalanı özel mülkiyet olan arazide, 4 bin mülk sahibinin hakkı bulunuyor.

Bakan Bayraktar, kademe kademe ilerleyecek proje çerçevesinde, önce boş alanlarda belirli sayıda yeni konutlar inşa edeceklerini belirtti. Tozkoparanlıların boşalttığı eski yapıların yıkılarak yerine daha modern ve kullanışlı konutlar inşaa edileceğini belirten Bayraktar, bu şekilde ilerlemesi düşünülen proje sonucunda bölgede yaklaşık 10 bin konutluk yeni bir mahalle oluşacağını söyledi. Magirus fabrika arazisinin altı otopark üstü yeşil alan olacak! (Güngören'in Sesi, Ocak 2013)


Uzun uğraşlar ve mahkeme süreçlerinin ardından ilçeye kazandırılan Magirus fabrika arazisi, 16 dönüm ile Güngören’in en büyük yeşil alanı olacak


Yeşil alan ve katlı otoparktan oluşacak olan arazide çalışmalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği alan Güngörenlilerin yeni yaşam merkezi haline gelecek. 


Güngören Belediyesi, içerisinde meydan, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkuru olacak olan yeni yaşam alanı için isim aramaya başladı. Parkın adını vatandaşa soran belediye, ‘Göngören’in yeni yaşam alanının adını sen bul’ adlı bir proje başlattı. 

Güngören halkının özlemle beklediği Magirus arazisinde çalışmaların başladığını dile getiren Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Kent Meydanı, zemin altı otopark, kapalı pazar yeri, çocuk oyun alanları, spor alanları ve dinlenme alanıyla hizmet verecek olan park, vatandaşların birçok isteğine cevap verecek şekilde projelendirildi. İçerisinde yeraltı otoparkı olan projede bölgedeki otopark sorununu güvenilir bir çözümle sona erecek. 2 katlı olarak tasarlanan otopark, Haznedar ve Güven Mahallelerinin otopark sorununa çözüm üretip vatandaşlara güvenle araç bırakabilecek bir alan sunuyor. Ayrıca otopark alanı haftanın belirli bir gününde semt pazarı niteliğinde kullanılacak.  Hem pazar esnafı hem de Güngörenli vatandaşlarımızın hijyenik, düzenli ve ferah bir mekân sağlayacak modern pazar alanına kavuşacak” şeklinde konuştu.


Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan yaşam alanının adını ise vatandaş belirleyecek. Belediyenin web sayfasında bulunan başvuru formunu dolduranlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda parkın adı belirlenmiş olacak.