Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Güzin Konuk - Prof. Dr.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Elemanı’dır. Güzin Konuk, Kentsel Tasarım Metodolojisi ve Kentsel Peyzaj konularında uzmandır.


Güzin Konuk - Prof. Dr.
Prof. Dr. Güzin Konuk

Prof. Dr. Güzin Konuk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hangi dersleri veriyor?

Prof. Dr. Konuk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Kent Ekonomisi, Planlama Atölyesi, Mekansal Analiz Teknikleri, Kentsel Tasarıma Giriş, Kent Tarihi, Bölge Planlama ve Gelişme derslerini vermektedir.


Güzin Konuk’un uzmanlık alanları nelerdir?


Prof. Dr. Güzin Konuk, Kentsel Tasarım Metodolojisi, Tasarım Rehberi, Kentsel Peyzaj, Kentsel Rejenerasyon, Büyük Projeler, Kensel Mikro Ortam Tasarımı, Yeni Teknolojiler, Planlama – Tasarım Süreç İlişkisi konularında uzmandır…


Prof. Dr. Güzin Konuk’un akademik özgeçmişinde neler var?


Doktora / Sanatta Yeterlilik: 1979/MSU (IDGSA)

Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik  Çalısması Adı: Kentsel tasarımda 3. boyut getirme ölçütleri ve ülkemiz için bir model önerisi

Y.Lisans: 1977 Heriot Watt University/Edinburgh Collage of Arts

Yüksek Lisans Tezi Veya Çalışması Adı: Kentsel tasarımda diploma (Diploma in Urban Design)

Lisans : 1973 – Yüksek Mimar (5 yıl) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlik Bölümü


Prof. Dr. Güzin Konuk’un mesleki ve akademik faaliyetleri (Bilimsel yayin, Sergi, Ödül, Uygulama  vb.) nelerdir?

"Kentsel Tasarımın Ana Hedefi Olarak Uyumlu Çevre ve Uyumlu Çevre Yaratmada Kullanılacak Bir Teknik, Yöntem Önerisi" 1991

"Kentsel Tasarımda Yeni Bir Söylem: Planlama Süreci İçinde Kentsel Tasarım ve Kentsel Tasarım Kontrolleri" (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ) 1998

“Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi” Tübitak Yapı Araştırma Enstitüsü, Yayın No: U5, Uygulama kılavuzu, Subat 1987, İstanbul (Kayhan Bakan ile birlikte)

“Halikarnas Tourism Development Project” Net group of companies, Istanbul, 1990

“Uzmanlik eğitimi olarak kentsel tasarım üzerine bir araştırma” IDGSA, Planlama programlama Yayın No:3, Mart 1978 (M. ÇUBUK, H. KARABEY ile birlikte)

“Planlama ve kentsel çevre olusumu üzerine ortak bildiriler” Şehircilik Araştırma Merkezi Bildirileri 1., 1983 (M. ÇUBUK ile birlikte)

“Mimar Sinan Üniversitesi Kampüs Planlama Çalışması” 1983 (M. ÇUBUK, I. GÜNUR ile birlikte)

“Urban Design guide for Bursa Görükle” Cooperative Housing Settlement general and special provisions, MSÜ 1997 (M. ÇUBUK, G. ÖZAYDIN ile birlikte)

Yurt Ansiklopedisi, yerleşme düzeni ve kentleşme, kentlerle ilgili yazılar (Afyon-Denizli-Erzurum-Giresun-K.Maraş-Kars-Konya-Muş-Tekirdağ-Trabzon) 1982, İstanbul

Stadtebaulisches Institut, Universitat Stuttgart – Hochschule für Technik Fachbereich Architektur, Stuttgart, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ortak workshop içinde konferans “ Public – private participation new approaches in urban desing, New York Experiences” 16 Ekim 1997, Stuttgart

• ARCHITECTURAL HERITAGE TODAY ISTANBUL – SULEYMANIYE –MOSTAR, 1 Temmuz – 17 Ağustos 1995. Ircica – Research Centre for Islamic History, art and Culture, “Revitalisation and Reconstruction” town trail, from Egyptian Bazaar to Covered Bazaar, 10 Temmuz 1995, MSÜ


Prof. Dr. Güzin Konuk iletişim bilgileri nelerdir?


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tel : +90 212 252 16 00 - 298
Faks : +90 0212 293 77 49
E-posta : gkonuk@msu.edu.tr
Web adresi: www.msgsu.edu.tr