Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Haciz işlemi nasıl durdurulur?

Haciz, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak tanımlanıyor. Peki, haciz işlemi nasıl durdurulur?


 Haciz işlemi nasıl durdurulur?


Haciz,  bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak tanımlanıyor.


Borçluya ödeme emri ile belli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda, hacizli malların satışı talep ediliyor.


Peki, haciz işlemi durdurulur mu? Haciz işlemi nasıl durdurulur?


Haciz işlemi, icra müdürlüğünden gelen tebligatta belirtilen süre içinde borcun kapatılması durumunda durduruluyor. 


Ayrıca haciz, alacaklının ya da vekilinin talebi doğrultusunda da durdurulabiliyor.


Hacizin durdurulamaması durumunda, İcra Müdürü ile alacaklı, borçlunun evine gelerek, gayrimenkul ve menkul malların rayiç bedelleri belirlenerek satışa sunulmak üzere mallara el koyuyor.


Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay,

taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebiliyor. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmünde oluyor. Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir. 


Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com