Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hangi tarım arazileri satılmıyor?

Satışa konu edilmeyecek Hazineye ait tarım arazileri 382 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. Peki, hangi tarım arazileri satılmıyor


Satışa konu edilmeyecek Hazineye ait tarım arazileri 382 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. 


26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya  imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar satılabiliyor.


Hangi tarım arazileri satılmıyor?


Hazineye ait tarım arazilerinden; Hatay ili sınırları içerisinde bulunanlar ile Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içerisinde bulunanlar satışa konu edilmiyor.


Ayrıca, Bakanlıkça satılamayacağı tespit edilen ve valiliklere (defterdarlık) bildirilen il, ilçe ve köylerde bulunan Hazineye ait tarım arazileri de satışa konu edilmiyor. 


Hazineye ait tarım arazilerinden; irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilenler ile 23 Ağustos 2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında kiraya verilenler satışa konu edilmiyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com