Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İcra ve İflas Kanunu Tasarısı 2018!

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi..


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Komisyonunda kabul edildi. 


Tasarı ile; iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması, konkordato kurumunun yeniden düzenlenmesi, tahkim yargılamasında görevli ve yetkili mahkemenin açıkça belirtilmesi, elektronik tebligat uygulamasının kapsamının genişletilmesi, iflas kararının tebliğinden sonra tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılmasına karar verme süresinin kısaltılması, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek satış hasılatı elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak satışının yapılabilmesi, geçici konkordato mühleti kurumunun ihdas edilmesi, konkordato komiseri ile alacaklılar kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, konkordatonun tasdiki şartları ile konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası hâlinin düzenlenmesi, kesin mühletin alacaklılar, borçlular ve sözleşmelerin sona erdirilmesi bakımından sonuçlarının düzenlenmesi, basit yargılama usulünde bilirkişinin rapor verme süresinin kısaltılması, hakemin reddi usulünde değişiklik yapılması ile miktar ve değeri 100.000 Türk lirası altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanması amaçlanıyor.


Anadolu Ajansı'nın haberine göre tasarı ile İcra ve İflas Kanunu'na, "Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması" başlığıyla yeni bir madde eklendi.


Maddeyle, rehinli alacaklılarla müzakere usulü, şartları ve karşılığında rehin tesis edilmiş borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verildi. Buna göre, adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını talep edecek.


Tasarı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelecek.Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı için tıklayın.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com