Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İfraz harcı 2016!

Tapu belgesi üzerinde yapılabilen değişiklikler arasında ifraz işlemi bulunuyor. Peki, ifraz harcı 2016 ne kadar?


Tapu belgesi üzerinde yapılabilen değişiklikler arasında ifraz işlemi bulunuyor. İfraz işlemi ile tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkuller, birden fazla parsel şeklinde ayrılıyor ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydediliyor.


Bir tapunun ifraz edilebilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu ifraz harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, ifraz harcı 2016 ne kadar?


İfraz harcı oranı 2016:

a) İfraz işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)


İfraz için gerekli belgeler:

Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,


Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,


İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,


Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com