Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası nasıl açılır?

Mal sahibinin kiracısından tahliyesini isteyebilmesi için haklı bir nedeninin olması gerekiyor. Peki, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası nasıl açılır?


İhtiyaç nedeniyle tahliye davası nasıl açılır?


Gayrimenkul kiralamalarında kiracılar, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebiliyor. Aksi halde sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. Mal sahibinin kiracısından tahliyesini isteyebilmesi için haklı bir nedeninin olması gerekiyor.


Buna karşın on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Kiracıya karşı ihtiyaç nedeniyle tahliye davası da açılabiliyor. Peki, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası nasıl açılır?


İhtiyaç nedeniyle tahliye davası nasıl açılır?


Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com