Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar affı kapsam dışındaki tarihi yarımada!

Mevzuata aykırı yapılara yapı kayıt belgesinin alındığı imar affında bazı alanlar kapsam dışı tutuluyor. İşte imar affı kapsam dışındaki tarihi yarımada..


İmar barışı kapsamında, mevzuata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Bu belge, 31 Aralık 2017 tarihinden önce mevzuata aykırı yapılmış yapılar imar barışı kapsamına kayıt altına alınıyor. 


Devlet imar barışına başvuran imara aykırı yapı sahipleri ile barışıyor. Bu yapılar hakkında varsa yıkım ve para cezalarından vazgeçiliyor.


İmar barışı başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlardan yapılabiliyor. İmar barışı bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebiliyor.


İmar affı kapsam dışındaki alanlar:


1) Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,


2) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,


3) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,


4) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,


5) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.


İmar affı kapsam dışındaki tarihi yarımada


İmar affı kapsam dışındaki tarihi yarımada!