Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu belgesi için gerekli evraklar!

İmar durumu belgesi bir arsa üzerinde; Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini ve şartlarını gösteriyor. Peki, imar durumu belgesi için gerekli evraklar nelerdir?


İmar durumu belgesi için gerekli evraklar!


İmar durumu belgesi bir arsa üzerinde; Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği, inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı, terkler, tevhid ve ifraz şartları, arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğini gösteriyor. 


İmar durum belgesi almak isteyen kimsele taşınmazın bağlı olduğu belediyeye müracaat edebiliyor. Belgenin temini için gerekli belgelerin teslim edilmesi ve imar durumu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, imar durumu belgesi için gerekli evraklar nelerdir?


İmar durumu belgesi için gerekli belgeler:

Dilekçe,

Tapu aslı, 

Çap aslı, 

Gerekliyse vekaletname.


İmar durumu dilekçe örneği


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………İmar durumu belgesi harcı 2016

(İlk Müracaatta her bir belge için)

* 0-1000 m2 arası adet 45 TL

* 1000 m2 den büyükse adet 65 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com