Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi!

TBMM'de görüşmeleri devam eden İmar Kanunu Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile binalara "Bina Kimlik Kartı" verilmesi öngörülüyor..


Kanun teklifi ile her bina için; kim tarafından hangi tarihte yapıldığını, taşıdığı teknik şartları, kullanılan malzeme ve bileşimlerinin niteliğini, denetleyenleri, onay ve ruhsat verenleri, jeolojik ve jeofizik incelemesini yapan kurumun ismini, binanın kalitesini, yapım süresini ve sorumlularını gösteren 'Bina Kimlik Kartı' sisteminin getirilmesi öngörülüyor.


Kanuna eklenecek bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde mevcut binalara, yerel yönetimler tarafından bina kimlik kartı verilmesi işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.


Kanun teklifinin gerekçesinde depremin ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan bir felaket olması nedeniyle binalarda toplam kalite anlayışının yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.


Gerekçede "İnşaatlar sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir denetim mekanizmasına kavuşturulmalıdır. Binaları denetşeyen denetçilerin ücretleri, denetlenen müteahhtiler tarafından verilmesi uygulanmasına son verilmelidir. Bina dayanağı arttıkça verilen kredilere faiz oranı düşürülmelidir.


Yapı denetimi, müteahhitlerin finanse ettiği özel firmalar aracılığıyla değil, yerel idarelerin birimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Sağlıksız ve çarpık kentleşmeye yol açan imar affı yasaların çıkartılması ve konu ile ilgili kesin ve etkin kararlar alınmalıdır.


Yapımı tamamlanmış ve yapım aşamasında olan bütün binaların dayanıklılık ve kalite sorunlarına ilişkin çalışmalar yapılmalı, beton kalitesinden, kullanılan demirin çapına kadar her türlü teknik analiz gerçekleştirilmeli, her katta, temelde ve istenilen ölçekteki değişik binalarda bu uygulamalar hayata geçirilmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde yüksek frekanslı dalgalar sayesinde adeta binaların röntgeni çekilmekte sorunlar tespit edilebilmekte ve bu sayede maliyetler azalmakta ve can kayıpları en aza indirgenmektedir.


Yeryüzünde yaşayan bütün insanlara hatta hayvanlara bir kimlik kartı verilirken, binaların kimlik kartlarının olmaması düşünülemez bir gerçektir. Bu bağlamda her binaya, kim tarafından hangi tarihte yapıldığı, taşıdığı teknik şartlar, kullanılan malzeme ve bileşimlerinin niteliği, denetleyenler, onay ve ruhsat verenler, jeolojik ve jeofizik incelemesi yapan kurumun ismi, binanın kalitesi, yapım süresi, sorumlular vb. hususları içeren "Bina Kimlik Kartı" sistemi getirilmeli ve sorumluluk duygusuna sahip denetim organları tarafından sürekli takip edilmelidir." ifadelerine yer verildi.