Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar planına itiraz süresi geçerse ne yapılır?

İmar planına karşı itiraz edilebilmesi için, itiraz sürelerinin kaçırılmaması gerekiyor. Peki, imar planına itiraz süresi geçerse ne yapılır?


İmar planları, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plan oluyor. Belediyeler tarafından hazırlanan bu planlar dahilinde kamu için ayrılan alanlar tespit ediliyor. Kimi zaman bu alanlar özel mülkiyete sahip yerler olabiliyor.


Bu gibi durumlarda malikler, imar planına itiraz etmek isteyebiliyor. İmar planına itirazlar, askı süresince yapılabiliyor.


İmar planına karşı itiraz edilebilmesi için, itiraz sürelerinin kaçırılmaması gerekiyor. Peki, imar planına itiraz süresi geçerse ne yapılır?


Onaylı imar planının iptali süresi son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre olup, bu süre geçtikten çok sonra ve herhangi bir uygulama işlemi tesis edilmeksizin açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesi gerekiyor.


İmar planına itiraz süresinin geçmesi ile ilgili olarak alınan Danıştay Karar örnekleri aşağıda yer alıyor:


İmar planına itiraz süresinin kaçırılması


ÖZET: Onaylı imar planının iptali istemiyle son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre geçtikten çok sonra ve herhangi bir uygulama işlemi tesis edilmeksizin açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesi gerektiği hk.


Düzenleyici işlem niteliğinde olan imar planına karşı, planın 3194 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan ilanın son gününü izleyen günden itibaren 60 gün içinde ya da imar planı uyarınca uygulama işlemi tesis edilmesi halinde bu işlemin tebliğ tarihini tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde dava açılması mümkündür.


Uyuşmazlık konusu olayda ise, 21.05.1990 onaylı imar planının iptali istemiyle açılan bu davanın son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre geçtikten çok sonra ve herhangi bir uygulama işlemi tesis edilmeksizin 09.06.1997 gününde açıldığı anlaşıldığından, davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesine ilişkin idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülememiştir.


İmar planına itiraz süresinin bitmesi


ÖZET:İmar planının askı tarihinden itibaren uzun bir zaman geçtikten sonra imar planının değiştirilmesine yönelik yapılan itirazın reddi üzerine sadece imar planının iptali istemiyle açılan davada süre aşımı bulunduğu hk.


Davacı tarafından davalı idareye yapılan başvurulara davalı idarece verilen 20.3.2000 günlü, 318 sayılı cevap üzerine 5.5.200 tarihinde bakılmakta olan dava açılmış ise de, davacı tarafından da 16.6.1998 günlü, 23 sayılı belediye meclisi kararı ile kaldırılan 7 metrelik yolun tekrar imar palın değişikliği yapılarak yeniden imar planında öngörülmesi amacıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 10. maddesi kapsamında yapılan başvuru üzerine davalı idarece tesis edilen işlem değil , yolun kaldırılmasına ilişkin 16.6.1998 günlü, 23 sayılı belediye meclisi kararının iptali istendiğinden anılan imar planı değişikliğine ilişkin belediye meclisi kararının askıya çıkartıldığı 16.6.1998-15.7.1998 tarihleri arasında imar planı değişikliğine karşı itirazda bulunulmadığından, asık tarihinin son gününden itibaren 60 gün geçirilerek 5.5.2000 tarihinde açılan davada  süreaşımı bulunduğu açıktır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com