Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

İnşaat sektörüne çeşitli malzeme üreten sanayiye mensup gerçek ve tüzel kişiler tarafından çalışmalar yapmak üzere kurulan dernektir. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin kısa adı İMSAD veya Türkiye İMSAD’tır.İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

İMSAD üyeleri, 17 Eylül 2013 Salı günü bilgilendirme toplantısında buluştu.İMSAD’ın başkanı kimdir? 


İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

İMSAD Başkanı Dündar YetişenerTürkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 21 Şubat 2013 tarihinden itibaren dernek başkanıdır. 


Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Gürdal ve Nuri Bulut; Başkan Vekilleri Fethi Hinginar ve Oktay Alptekin’dir. İMSAD ne zaman kuruldu?İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD kurumsal gelişimi boyunca Türk İnşaat Malzemesi Sanayisi’nin sürdürülebilir büyümesinin en önemli tanığı olmuştur. Üyeleri, çalışanlarıyla, tüm paydaşlarıyla birlikte 1984’den bu yana İMSAD faaliyetlerini sürdürmektedir.İMSAD neyi hedefliyor? İMSAD’ın ana hedefi, hızla değişen dünyada örnek ve öncü dernek rolünü yeni projelerle geleceğe taşımak ve tüm paydaşları için katma değer üretmeyi sürdürmektir.


Türkiye İMSAD’ın vizyonu: 


Türk inşaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak

Türk inşaat malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek

Kuralların oluşturulmasına ve uygulanmasına

Sektöre ve firmalara değer katmak


İMSAD’ın misyonu: 

Türk inşaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak.


Birincil Hedef: Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standart ve kanunların oluşmasını sağlamak, ilişkileri yürütmek

AB’nin standart oluşturma çabalarında yer almak, AB’ de sektörü bütün olarak temsil etmek,

İkincil Hedef: İnşaat endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

Sonraki Hedef: İklim değişikliği konularında ve alt başlıklarında yön gösterici olmak,

İnşaat malzemeleri firmaları için katma değerli hizmetler sunmak.İMSAD’ın üye yapısı nasıldır?Sanayici üyelerin yanında sektör derneklerini de üye profilinde bulunduran İMSAD, “katılımcı üye” başlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilişkili faaliyet gösteren paydaş kurumlara da ulaşıyor. Bu yapı ile örneğine az rastlanır şekilde Türk İnşaat Sanayisinin tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya geliyor.


Oluşan geniş network ile İMSAD, 18.000’den fazla sanayiciye aynı anda ulaşabilen bir ağa sahiptir.


İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri DerneğiİMSAD Genel Koordinatörlüğü’nde görevli isimler kimler?Aygen Erkal İş Geliştirme Koordinatörü

Akın Türkoğlu Üye İlişkileri Yöneticisi

Ersin Dalga Kurumsal İletişim Yöneticisi

Vakur Dağdeviren İMSAD Brüksel Temsilcisi

Burak Özgen İMSAD Brüksel Temsilcisi

Av. Taner Yıldız Hukuk Müşaviri

Derya Madendere Mali Müşavir

Fatma Çıtır Muhasebe Sorumlusu

Filiz Hasanusta Sekreterya ve İdari İşler Sorumlusu

Prof. Dr. Kerem Alkın Ekonomi Danışmanı

Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi DanışmanıİMSAD’ın sayısal anlatımı nasıldır? İMSAD üyeleri sektörün gerçekleştirdiği ihracatın %75’ini sağlamaktadır. 


İMSAD üyeleri asgari 1.5 milyon çalışan istihdam etmektedir. İMSAD bu örgütlenmeyle ailelerle birlikte toplam nüfusun yüzde 7,5’unu doğrudan ilgilendirmektedir. İmalat sektöründeki payı %17’ye yaklaşan Türk İnşaat 

Malzemesi Sanayisi aynı oranı sanayi katma değerinde de korumaktadır.


İMSAD’ın 2015 yılı ihracat hedefi 40, 2023 yılı ihracat hedefi ise 100 milyar dolar belirlenmiştir.İMSAD’ın temsil gücü nedir? Türk İnşaat Malzemeleri Sanayisini yurtiçi ve yurtdışında üye ve işbirliği içinde olduğu kurumlarla temsil eden İMSAD, sektör adına pekçok platformda aktif rol alıyor, görev üstleniyor.


CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesi,

E2B, Avrupa Enerji Verimli Binalar Derneği üyesi,

SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu üyesi,

DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kurucu üyesi,

YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi üyesi,

YAD, Yapı Araştırma Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı,

İTBAK, İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi,

TOBB KOBİ Müteahhitlik Meclisi üyesi,

ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu üyesi,

TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstişare Komisyonu Başkan Yardımcısı,

İhracat ve Yurtdışı Müşavirlik, Müteahhitlik Koordinasyon Kurulu üyesi.İMSAD Yönetim Kurulu’nda kimler var?

İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri DerneğiİMSAD iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir?Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği – İMSAD


Adres: Rüzgarlıbahçe Cad. Çınar Sok No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz


Telefon: +90 216 322 23 00


E-Posta: info@imsad.org 


Web Adresi: www.imsad.org


İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği