Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek fekki davası görevli mahkeme!

Konut kredisi kullanan tüketiciler, borcunu ödedikleri takdirde tapudan ipoteğin kaldırılmasını talep edebiliyor. İşte ipotek fekki davası görevli mahkeme..


İpotek fekki davası görevli mahkeme!


Konut kredisi kullanan tüketiler, borcunu ödedikleri takdirde tapudan ipoteğin kaldırılmasını talep edebiliyor. İpotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor.


Buna karşın borç ödenmemiş ya da ödendiği halde tapu belgesini alamayanlar ipotek fekki için dava açabiliyor. İpotek fekki davası örneği şu şekilde;


T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/18963

Karar: 2006/21722

Karar Tarihi: 21.11.2006


ÖZET: İcra İflas Kanunu'nun 153. maddesindeki koşulların oluşması halinde ipotek borçlusu ipoteğin çözülmesi için İcra dairesine doğrudan başvurabilir. 28.08.1981 tarih ve 2621 yevmiye numaralı ipotek akit tablosunun incelenmesinde, ipoteğin 2.000.000.- TL için düzenlendiği ve karz ipoteği (kesin borç ipoteği) olduğu anlaşılmaktadır. Medeni Kanun'un 875. maddesi gereğince, kesin borç ipoteği anapara yanında gecikme faizini de güvence altına alır. O halde, mahkemece ipoteğin fekki için ödenmesi gerekli tüm borcun gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenip icra müdürlüğüne bu doğrultuda işlem yapılması için talimat verilmesi yolunda karar verilmesi gerekir. 


(2004 S. K. m. 153) (4721 S. K. m. 875)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 


Karar: İcra İflas Kanunu'nun 153. maddesindeki koşulların oluşması halinde ipotek borçlusu ipoteğin çözülmesi için İcra dairesine doğrudan başvurabilir. 28.08.1981 tarih ve 2621 yevmiye numaralı ipotek akit tablosunun incelenmesinde, ipoteğin 2.000.000.- TL için düzenlendiği ve karz ipoteği (kesin borç ipoteği) olduğu anlaşılmaktadır. Medeni Kanun'un 875. maddesi gereğince, kesin borç ipoteği anapara yanında gecikme faizini de güvence altına alır. O halde, mahkemece ipoteğin fekki için ödenmesi gerekli tüm borcun gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenip icra müdürlüğüne bu doğrultuda işlem yapılması için talimat verilmesi yolunda karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ipotek kaydının terkini yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 


Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com