Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek fekki dilekçe örneği!

Bankadan kredi kullanan tüketicilerin, bankaya olan kredi borcunu ödemesi halinde tapuya konulan bu ipoteği kaldırabiliyor. İşte ipotek fekki dilekçe örneği..


İpotek fekki dilekçe örneği!


Bankadan kredi kullanan tüketicilerin, bankaya olan kredi borcunu ödemesi halinde tapuya konulan bu ipoteği kaldırabiliyor. Tapu üzerindeki bu ipoteğin kaldırılması için mahkemeye müracaat edilebiliyor.


İpoteğe konu olan borcun ödenmesi halinde ipotek fekki için bir dilekçe ile birlikte Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. İpotek fekki dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor;


İpotek fekki dava dilekçe örneği:


............ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN BORÇLU   :…….


VEKİLİ       :…….


ALACAKLI                :…….


KONU  : İPOTEĞİN KALDIRILMASI


AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.


2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.


3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.


 

YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153


KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları


CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür


İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.
BORÇLU VEKİLİ

                                                                      …….
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com