Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek sırası nedir?

Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabiliyor. Peki, ipotek sırası nedir?


Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabiliyor.


Taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Peki, ipotek sırası nedir?


İpotek sırası, ipoteğin paraya çevrilmesi halinde söz konusu oluyor. Medeni Kanun gereğince borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahip oluyor. 


Borcun ödenmemesi hâlinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir.


Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması hâlinde, rehnin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir.


Satış bedelinin dağıtılması

Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.


Aynı sırada olan alacaklılar arasında o sıraya düşen satış bedeli alacakları oranında dağıtılır.


Güvencenin kapsamı

Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar girer:


1. Ana para,

2. Takip giderleri ve gecikme faizi,

3. İflâsın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz.


Daha önce belirlenmiş olan faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak artırılamaz.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com