Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İskan nasıl alınır?

Bir arsa üzerinde bina inşa edildikten sonra, yine belediyeden alınması gereken bir izin bulunuyor.


Bir arsa üzerinde bina inşa edildikten sonra, yine belediyeden alınması gereken bir izin bulunuyor. Bu izin "iskan" olarak karşımıza çıkıyor. İskan izni olmadan yapı yasal olarak bitmiş kabul edilmiyor.


İskan, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye deniyor. Peki, iskan nasıl alınır?


İskan almak için müteahhit kişi veya firma inşaatı bitirdikten sonra bu izni almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile belediyeye müracaat edebiliyor.


Müracaat sonrasın iskan için mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılıyor.


Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendiriyor. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılıyor. 


İskan başvurusu dilekçesi örneği


………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………………………/İSTANBUL

 

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.


Mal Sahibi

                                                             İsim-Tarih-İmza                  

                                                             Mesul Mimar veya Mühendis 

                                                             Adı ve Adresi, Sicil Nosu


İmza


 

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmzaİNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı NoMAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com