Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenen çevre temizlik vergisin mükellefi kimdir? İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?


Çevre temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Belediyenin sunduğu çevre temizlik hizmeti için ödenen bu vergi yalnız konut ve işyerleri için ödeniyor. Arsa ve araziler için çevre temizlik vergisi ödenmiyor.


Konutlarda su faturasına yansıtılan bu verginin işyerleri için belediyede ödenmesi gerekiyor. Peki, işyeri çevre temizlik vergisini kim öder?


İşyeri çevre temizlik vergisini, işyeri sahibi değil, işyerini kullanan kimse ödemekle mükellef oluyor. Dolayısıyla işyerinde eğer kiracı varsa, kiracılar çevre temizlik vergisinin mükellefi oluyor. 


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:


İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?


Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak.Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:


İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer alıyor.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com