Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kağıthane'de 7.6 milyon TL'ye 2 arsa satılıyor!

İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, Kağıthane'deki 2 arsayı satışa sunuluyor. Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale 17 Mayıs'ta düzenlenecek..


İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, Kağıthane'deki 2 arsasını satıyor. Toplam 7.6 milyon TL'ye satılan arsalar için ihale 17 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği hükümlerine göre satılacaktır.

2 - İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malların “Satış Şartnamesi” idaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.

4 - İhaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirkülerin veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

5 - İhaleye girebilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 16. maddelerindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 14. Bölge Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

7 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde İstanbul DSİ 14. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Geçici Teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir. Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

8 - Taşınmaz mal satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.


Kağıthane