Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma kararını kim verir?

Kamu yararı için hükümet özel kişilerin taşınmaz malları kamulaştırılabiliyor. Peki, kamulaştırma kararını kim verir?


Kamulaştırma kararını kim verir?


Kamu yararı için hükümet özel kişilerin taşınmaz malları kamulaştırılabiliyor. Peki, kamulaştırma kararını kim verir?


Kamulaştırma Kanunu gereğince kamu yararı için hükümet tarafından ya da kamu kurumları tarafından özel mülkiyetlere el konulması işlemine kamulaştırma deniyor.


Kamulaştırma kararı da Kanun kapsamında yer alan merciler tarafından alınabiliyor. Kamulaştırma kararını kim verir?


Kamulaştırma kararı veren merciler:

a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;

1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,


2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,


3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,


4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni,


5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,


6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,


7. Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,


8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda ilçe idare kurulu,


9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,


10. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,


11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.


b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,


c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet

bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com