Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı dairesi zorunlu mu?

Kapıcılara verdikleri hizmet karşılığında maaş verilebileceği gibi, konut da tahsis ediliyor. Peki, kapıcı dairesi her apartmanda olmak zorunda mı? Kapıcı dairesi zorunlu mu?


 Kapıcı dairesi zorunlu mu?


Kapıcılar, apartmandaki günlük hizmetleri karşılayan, bakımından ve onarımından sorumlu olan kimse oluyor. Kapıcılara verdikleri hizmet karşılığında maaş verilebileceği gibi, konut da tahsis ediliyor.


Peki, kapıcı dairesi her apartmanda olmak zorunda mı? Kapıcı dairesi zorunlu mu?


Kapıcı dairesi zorunluluğuna ait esaslar, 2013 tarihinde Resmi Gazete'de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Bu yönetmeliğe göre kimi yapılara apartman görevlisi zorunluluğu getiriliyor. Peki, hangi apartmanlarda kapıcı dairesi zorunlu?


Yönetmelik esaslarına göre, bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması gerekiyor.


Kapıcı dairesi bulundurma zorunluluğu

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “0,90 cm” ibaresi “(0.90) m.” olarak değiştirilmiştir.


“a) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.


b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150’den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.


c) Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1’den fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.”


“b) Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olmak zorundadır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com