Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı görevleri nelerdir?

Kapıcılar, apartman ve konut sitelerinde çalışan işçiler oluyor. Peki, kapıcı görevleri nelerdir?


Kapıcılar, apartman ve konut sitelerinde çalışan işçiler oluyor. Apartman görevlisi olarak da bilinen kapıcılar apartmanın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi oluyor.


Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.


Peki, kapıcıların genel görev ve sorumlulukları nelerdir?


Kapıcının Görev ve Sorumlulukları

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,


b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,


c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,


d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,


e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,


f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,


g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,


h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com