Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kaşane

Büyük, süslü köşk, saray gibi yapılar için kullanılan söz. Kaşane, mimarlıkta büyük ve süslü yapı anlamına gelir. Kaşane ne demektir.KaşaneKaşane; büyük, süslü ve gösterişli ev demektir. Saraylar için de bu tanım kullanılabilir. Kışlık, rahat ve mükemmel ev, oda anlamlarında da kullanılır. Osmanlıca'da yazılışı şöyledir; kâşâne…


İstanbul Kadıköy'de Kaşaneler Sokak ve Kaşaneler Çıkmazı adlı iki sokak bulunur. Kaşane Ziya Paşa’nın şiirinde nasıl yer alır? GAZEL


Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm

Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm


Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de

Felatun'u beğenmez anda çok paneler gördüm


Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti

Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm


Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü

Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm


Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin

Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm 

(1870) Ziya Paşa