Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat irtifakı dilekçesi 2016!

İnşaat çalışmaları devam eden ya da henüz başlamamış olan yapıya kat irtifakı almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İşte kat irtifakı dilekçesi 2016..


Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkı oluyor.


İnşaat çalışmaları devam eden ya da henüz başlamamış olan yapıya kat irtifakı almak için belediyeye müracaat ediliyor.

 

Kat irtifakı başvurusu için gerekli belgeler ve kat irtifakı dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Kat irtifakı dilekçesi..


............... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

................................... Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat irtifakı projesinin onaylanmasını arz ederim.Tarih : ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı : ……………………….

T.C. Numarası : ….……………………

İmza : ….……………………
ADRES :

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No. : …………………………………....


EKLER :

1–  Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olacak)

2– Yönetim planı

3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)


Gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Tapuda adı geçen maliklerin imzası ile=

2. Tapu fotokopisi

3. Ruhsat fotokopileri

4. 1 adet belediye onaylı mimari proje ile 2 adet mimari proje Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com