Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil şartı!

Bir arsa üzerinde inşa edilecek yapı için arsa sahibi ile müteahhit arasında sözleşme imzalanıyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil şartı nedir?Bir arsa üzerinde inşa edilecek yapı için arsa sahibi ile müteahhit arasında sözleşme imzalanıyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; bir tarafta bir veya birden fazla, gerçek veya tüzel kişiliği haiz arsa sahibi ile diğer tarafta arsa sahibine karşı bina yapımını üstlenen bir veya birden fazla, gerçek veya tüzel kişiliği haiz müteahhit arasında imzalanan sözleşme oluyor.


Bu sözleşmenin tarafların inşaat sürecinde hak kaybı yaşamamaları adına sözleşmenin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. 


Müteahhit ile yapılacak kat karşılığı sözleşmelerinin şekil şartına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Aksi halde sözleşme geçerli olmuyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil şartı nedir?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil şartı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerliliği, resmî şekilde (noter önünde re'sen düzenleme şeklinde) akdedilmesine bağlı oluyor.


Yargıtay 15. HD’nin 14.5.1990 T. 989/4811-990/2181 sayılı emsal bir kararı;


“Taraflar arasındaki sözleşme, taşınmaz satış vaadini de içeren kat karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin olup, geçerliliği için BK 213, MK 634 ve Tapu Kanunu’nun 26. ve Noterlik K. 60. madde hükümleri gereğince, noter önünde resen düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. 


Oysa anılan sözleşmenin imza onayı şeklinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarafları bağlamayan bu şekildeki geçersiz sözleşmeye dayanılarak cezai şart ve tazminat ödetilmesi istenemez.”Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com