Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaatta vergilendirme nasıl olur?

Kat karşılığı inşaatta şirket veya kişiler Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, KDV Kanunu açısından vergilendiriliyor.


Kat karşılığı inşaatta şirket veya kişiler Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, KDV Kanunu açısından vergilendiriliyor.


Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince arsa satışından elde edilecek kazanç için KVK 5/1 (e) istisnasından faydalanılamıyor, kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi oluyor.


Vergi Usul Kanunu firmaların arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimini takiben 7 gün içerisinde dairelerin emsal bedelleri üzerinden KDV’li olarak fatura düzenlemeleri gerekiyor.


Kat karşılığı daire teslimlerinde dairelerin değeri Harçlar Kanunu Madde 60’ta belirtildiği üzere “işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispî veya maktu olarak alınıyor.”


Arsa teslimleri genel oranda KDV'ye tabi oluyor. Ancak, teslime konu arsalar, en az iki tam yıl süreyle şirketin aktifinde kayıtlı olması halinde (arsa sahibi şirketin faaliyet konusunda arsa alım-satım işleminin yer almaması ve bu işin ticaretini yapmaması şartıyla) Kanunun 17/4-r maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.


Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan teslimlerde, emsal bedel üzerinden KDV uygulanıyor.