Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kazlıçeşme Mahallesi - Zeytinburnu

Zeytinburnu’nun Marmara Denizi kıyısındaki mahallesidir. Kazlıçeşme Meydanı, Çağlayan’a Adalet Sarayı yapılmasıyla İstanbul’un miting alanı haline gelmiştir. Onaltıdokuz İstanbul ve Ottomare Suites projeleri buradadır.Kazlıçeşme Mahallesi - Zeytinburnu
Kazlıçeşme MahallesiKazlıçeşme Mahallesi neresidir? İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçesi Zeytinburnu'nun mahallesidir. Marmara Denizi'ne sahili vardır. Kazlıçeşme Mahallesi'nin doğusunda Yedikule Mahallesi ve Yedikule Mezarlığı, kuzeyinde Yeşiltepe Mahallesi, Beş Telsiz Mahallesi ve Telsiz Mahallesi ile Zeytinburnu Stadyumu, Olivium Outlet Center, Kazlıçeşme Tren İstasyonu; batısında Sümer mahallesi, güneyinde ise Kennedy Bulvarı ve Marmara Denizi yer alır.  


Kazlıçeşme, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin alan olarak en büyük mahallesidir. 1957 yılında mahalle olmuştur. Mahalleden geçen atıkların bulunduğu bir dere mevcuttur. Ayrıca Mensucat Santral Anadolu Lisesi burada bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde Kazlıçeşme Mezarlıkları bulunur. Balıklı Rum Hastanesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi bu mahallede bulunur. Ayrıca Abdi İpekçi Spor Salonu da bu mahallededir.


Geçmişte tabakhaneleriyle bilinen mahalle, ilçede dericilik ve konfeksiyon sektörlerinin hammadde ihtiyaçını karşılamıştır. Günümüzde tabakhanelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkan alan İstanbul'un miting alanlarından biridir.Kazlıçeşme adı nereden gelir?Kazlıçeşme, Kazlıçeşme Mahallesi’ne adını veren ve üzerinde kaz kabartması bulunan çeşmedir. Kazlıçeşme dış mekânda serbest, tek cepheli, kanatsız, tek musluklu, küp gövdeli, kesme taştan klâsik üslupta yapılmış bir çeşmedir. Kitabesinin altında, kare bir çerçevenin içinde alçak kabartma şeklinde stilize işlenmiş bir kaz resmi bulunmaktadır.Kazlıçeşme Mahallesi - Zeytinburnu

KazlıçeşmeÇeşmenin yapılışına dair çeşitli söylenceler vardır. Bunlardan en çok itibar göreni; İstanbul Kuşatması esnasında başgösteren su sıkıntısının, uçuşan kazların takip edilmesiyle, onların konduğu yerin kazılması sonucu çıkan su kaynağı için yapıldığıdır. Kazlıçeşme adının da buradan geldiğine inanılır.Kazlıçeşme’nin tarihçesi nedir? Kazlıçeşme’de üç yüz altmış tane tabakhane ve otuz üç salhane inşa ettirmiştir. İstanbul’un fethinden sonraki zamana denk düşen Rumeli seferlerinde, sefere giderken ordunun ihtiyaç duyduğu deri üretiminin burada gerçekleştirildiği de kayıtlarda mevcuttur. Bunun yanı sıra Kazlıçeşme’de mumhanelerin ve kirişhanelerin de bulunduğu biliniyor. Kazlıçeşme’deki deri fabrikaları, 1993 senesinde tamamıyla yıktırılmış ve bölgede bir düzenlemeye gidilmiştir. Yıkım sonrasında bölgede kalan en önemli tarihsel yapı da Kazlı Çeşme olmuştur. Burası hakkındaki söylence her ne kadar fetih zamanına denk düşüyorsa da, bir çeşme yapılma fikrinin fetihten çok sonraya tekabül ettiği bilinir. Hatta çeşmenin üzerinde yer alan kitabede, çeşmenin Hicrî 953 / Miladî 1537 senesinde Mehmed isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı görülmektedir. Yapısı çok sade olan çeşmenin her iki yanındaki yük koyma taşları günümüze değin gelmiştir. Üstünde büyük bir kaz kabartması bulunmaktadır. Suyu kesintisiz akmıştır ve hala da akmaya devam etmektedir. Semtin çevresinden de söz edecek olursak, Kazlıçeşme Mezarlığı’nın karşısında Abay Caddesi üzerinde bir ayazma bulunur. Ayazmaya Ayia Paraskevi ismi verilmiştir. Buranın suyu hakkında suyunun özellikle göz hastalarına ve felçlilere iyi geldiğine dair söylenceler vardır. Abay Caddesi, Yedikule’yi Kazlıçeşme’ye bağlar. Bu cadde üzerinde Yedişehitler Mezarlığı yer almaktadır. Bu mezarlıkta fetih sırasında şehit olan yedi askerin naaşı bulunur. II. Mehmed’in sakabaşısı olan Ali Baba’nın türbesi, semtteki başka bir tarihi yapıdır. Ali baba’nın, fetih süresince askerlere kendi yaptığı deri kırbasıyla su taşıdığı söylenir. Asker su içtikçe bu suyun bitmemesinden dolayı da Ali Baba’ya “Derya” mahlası verilir.Kazlıçeşme Fatih Camii’nin özellikleri nelerdir? Kazlıçeşme Fatih Camii Kazlıçeşme Mezarlığı’nın karşısındaki Zakirbaşı Sokağın’da bulunur. Bu sokaktaki Bektaşî tekkesinin önünde yatan zatınsa Hacı Bektaş-i Veli’nin halifelerinden biri olduğu söylenir.Kazlıçeşme Mahallesi - Zeytinburnu
Kazlıçeşme Fatih CamiiKazlıçeşme Camii olarak da bilinir. Kesin inşa tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemekle beraber II. Mehmet’e de atfedildiğinden olsa gerek Fatih Camii olarak da anılıyor. Caminin özgün haliyle günümüze kadar gelen tek parçasının sadece minaresinin alt gövdesi olduğu tespit edilmiş. Cami ahşap çatılı ve kâgir bir binadır. 

II. Mahmut döneminde, 1813 senesinde yenilenen cami, 1954 senesinde derici esnafı tarafından bir kez daha temelli bir onarımdan geçirilerek ibadete açılmış. Camii hala faal durumdadır.Kazlıçeşme Mezarlığı’nın karşısında Zakirbaşı Sokağı’nda bulunur. Bu sokaktaki Bektaşî tekkesinin önünde yatan zatınsa Hacı Bektaş-i Veli’nin halifelerinden biri olduğu söylenir. Bu yatır hakkında yeterli bilgi yoktur. Etrafı demir parmaklıklarla çevrili ve yazsız yuvarlak bir dikilitaş ile simgelenmiştir. Tarihi yapıların çoğu Abay Caddesi ve çevresinden konumlandığından ötürü, bu yolun Kazlıçeşme’nin merkezi olduğunu düşünmek tabiidir. Örneğin çeşme, bu yolun ortasındadır. İlk yerleşme dokusuna da burada rastlanır ve deri fabrikalarının buradaki meydanda, Abay Caddesi’nin denize doğru güney tarafıyla Yedikule surlarının doğu tarafında kurulduğu bilinir.


Kazlıçeşme Meydanı’ndan Kasaplar Mescidi’ne giden Camii Şerif Sokağı üzerinde, yıllar evvel balıkçı Rumların evleri ve meyhaneleri bulunmaktaydı. Hatta bu meyhanelerden biri korunmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Meyhane ile Ayia Paraskevi Ayazması arasında kalan alandaki Rumlara ait taş evler, burasının Rumlar için bir ikamet alanı olduğunu da gösteriyor ayrıca. Yıllar evvel Kazlıçeşme sahilinde birçok balık türü avlanıldığı ve satıldığı rivayet edilmektedir. Bu işi yapan balıkçıların büyük bir çoğunluğuysa o vakitler Rumlardı. Günümüzde de kısmi düzenlemelerle Kazlıçeşme semti ve çevresi, giderek kendi tarihi dokusuna daha da yaraşır bir çehreye bürünmektedir.Kazlıçeşme’nin nüfusu yıllara göre nasıl değişiklik göstermiştir?1960 Nüfusu: 537

1965 Nüfusu: 4,684

1970 Nüfusu: 3,616

1975 Nüfusu: 3,682

1980 Nüfusu: 3,563

1985 Nüfusu: 721

1990 Nüfusu: 1,316

1997 Nüfusu: 1,539

2003 Nüfusu: 767Kazlıçeşme Meydanı kaç kişiliktir?Gezi parkı olaylarının ardından AK Parti tarafından Ankara ve  İstanbul’da düzenlenen “Milli İradeye Saygı Mitingi”nin İstanbul ayağı, Kazlıçeşme Meydanı’nda 16 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşti. Mitinge 1 milyon kişinin katıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Radikal Gazetesi, Kazlıçeşme Meydanı’nın kapasitesini araştırdı ve bu haberi yayımladı;Kazlıçeşme Mahallesi - ZeytinburnuRadikal Gazetesi’nin internet sitesinde yayımlanan 16 Haziran 2013 tarihli haber şöyle…


Boğaziçi'li akademisyenler Kazlıçeşme'deki katılımcı sayısını hesapladı


Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Doç. Dr. Taylan Cemgil, Fizik Bölümü'nden daha önce CERN deneylerine de katılan Doç. Dr. Erkcan Özcan, Siyaset Bilimi'nden Doç. Dr. Koray Çalışkan AK Parti'nin dün Kazlıçeşme meydanında düzenlediği mitingde kaç kişi olduğunu hesapladı.


Akademisyenler, nasıl bir hesaplama yöntemine başvurduğunu ve vardıkları sonucu şöyle anlatıyor: 'Kazlıçeşme’de miting alanının bulunduğu arazi 17 hektar, yani 170 bin metrekare. Mitingin hava fotograflarının incelenmesini takiben alana kalabalığı yerleştirdiğimizde miting kalabalığının yaklaşık 125 bin metrekareye yayıldığını söyleyebiliriz. Bu hesaba dev platform ve güvenlik bölümü olarak ayrılmış alanlar dahildir ve o alanlarda da miting gerçekleştiği varsayılmıştır. Mitinglere kaç kişinin katıldığı bilim dünyasında 1960’lardan beri Kalabalık Yoğunluğu Belirlenmesi yöntemiyle hesaplanmaktadır. Literatürde normal kalabalıklar için iki metrekarede 1 kişi, yoğun kalabalıklar için metrekarede iki kişi, çok yoğun kalabalıklar için metrekareye dört kişi ortalaması kabul görmüştür. 


MAKSİMUM 500 BİN KİŞİ KATILABİLİR 


Yukarıdaki alan hesabına göre Kazlıçeşme miting alanına çok yoğun kalabalık olarak maksimum yaklaşık 500.000 kişi katılabilir. Miting alanı hava fotografı analizimizde miting alanının 60 bin metrekaresinin aşırı yoğun, 15 bin metrekaresinin yoğun ve geri kalanın ise düşük yoğunluklu kalabalığa sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla AK Parti mitingine en fazla 295 bin kişinin katıldığını söylemek isabetli olacaktır.'Kazlıçeşme Mahallesi hangi haberlere konu oldu?Kazlıçeşme-Göztepe tüneli için Almanya'da dev matkap üretiliyor! (Emlakkulisi.com, Nisan 2013)


Kazlıçeşme ile Göztepe arasını 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek olan tünel için Almanya'da 4 katlı bina büyüklüğünde dev matkap üretiliyor...


Kazlıçeşme-Göztepe İstanbul Boğazı karayolu tünelini, 14 metre çapında ve 4 katlı bina yüksekliğinde dev bir tünel açma makinası yapacak. Tünel Kazlıçeşme ile Göztepe arasını 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek. 2015 yılında açılması planlanan tüneli için Almanya'da 4 katlı bina büyüklüğünde dev bir matkap üretiliyor. Kazlıçeşme-Halkalı güzergahındaki tren seferleri iptal edildi! (Mart 2013)


Devlet Demir Yolları yaptığı açıklamayla Kazlıçeşme-Halkalı güzergahındaki tren seferlerinin iptal edildiğini belirtti....


Devlet Demir Yolları tarafından yapılan açıklama şöyle: 


"İstanbul (Sirkeci)-Halkalı -İstanbul (Sirkeci) güzergâhında; banliyö trenleri, tüm ana hat yolcu trenleri bölgesel trenler ve yük tren seferleri iptal edildi. 


Banliyö trenleri, İstanbul-Yedikule-İstanbul arasında işletilecek.


Ayrıca, İstanbul- Kapıkule- İstanbul arasında işletilen bölgesel trenler ile bu trenlere bağlantı sağlayan yolcu tren seferleri Alpullu-Uzunköprü-Alpullu arasında iptal edildi. 


Uluslararası Bosfor Ekspresinin Halkalı-İstanbul-Halkalı arası güzergahı iptal edilerek Kapıkule-Halkalı Kapıkule arasında işletilmeye devam edecektir. 


Söz konusu parkurda vatandaşların mağdur edilmemesi için TCDD Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İETT) işbirliğinde ulaşım otobüslerle sağlanacaktır. 


İlk etapta Halkalı-Küçükçekmece arasında 15 otobüsle günlük 105 sefer,


Küçükçekmece-Yenikapı arasında ise 40 körüklü otobüs ile günlük 200 sefer yapılacaktır.


Yedikule-Sirkeci arasında banliyö trenleri işletilmeye devam edecektir. İsteyen yolcularımız Kocamustafapaşa ve Yenikapı İstasyonlarından bu bölgede çalışacak banliyö trenlerimize aktarma yapabilecektir. Bu parkurda her 15 dakikada bir tren çalıştırılacaktır"Kazlıçeşme’de hayata geçirilen projeler hangileri? Onaltıdokuz İstanbul: Onaltıdokuz B Blok konutları 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandı. B blokta kalan konutların fiyatları, Şubat 2013 itibariyle 1 milyon 586 bin TL'den başlangıç gösteriyor.


Astay Gayrimenkul'ün hayata geçirdiği ve Zeytinburnu'nda konumlandırılan Onaltı 9 Evleri kapsamında 3 blok bulunuyor. Projedeki bloklar 27-32 ve 36 kattan meydana geliyor. 


Onaltı 9'un A bloğunda kalan konutlar sadece 125 metrekarelik 2+1'ler. Bu konutların fiyatları 1 milyon 285 bin TL olarak belirlendi. Onaltıdokuz B Blok konutlarında ise 3+1'lerin satışları devam ediyor. Onaltıdokuz B Blok 'ta 161 metrekarelik 3+1'ler 1 milyon 586 bin TL ile 1 milyon 608 bin TL arasında, 177 metrekarelik 3+1'ler ise 2 milyon 36 bin TL ile 2 milyon 586 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 


İnşaat alanı 154 bin metrekare olan 16 Dokuz İstanbul'daki C blokta 92 metrekarelik 1+1'ler 999 bin TL ile 1 milyon 13 bin TL arasında, 121 metrekarelik 2+1'ler 1 milyon 285 bin TL'den, 184 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 113 bin TL'den, 246 metrekarelik 3+2'ler 2 milyon 425 bin TL ile 2 milyon 636 bin TL arasında, 246 metrekarelik 3+2'ler 2 milyon 750 bin TL ile 2 milyon 993 bin TL arasında, 246 metrekarelik 4+1'ler 2 milyon 511 bin TL ile 2 milyon 582 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 


30 bin metrekarelik arsa alanına sahip Onaltı Dokuz Zeytinburnu'nda teslimler hemen yapılıyor. 25 bin metrekarelik alışveriş alanına sahip projede havuz,restoran, oyun alanları ve spor alanları bulunuyor. 


Telefon: 0212 444 41 69

Web Adresi: www.onaltidokuzistanbul.comOttomare Suites: Teslimlerinin 2013 yılının Haziran ayında gerçekleşeceği Ottomare Suite projesinde konutların fiyatları, Ocak 2013 itibariyle 870 bin 500 TL'den başlayıp, 1 milyon 805 bin TL'ye kadar yükseliyor.

İstanbul Zeytinburnun'da yükselen Ottomare Suites Evleri, Ottoman Gayrimenkul imzası taşıyor. Proje, Blue Suites, Captain's Suites, Dublex Suites, Limited Suites, Panoramic Suites, Sky Suıtes, Terrace Suites ve Unique Suites olmak üzere toplam 355 suitesten meydana geliyor.


13 bin 500 metrekare üzerinde konumlanan Zeytinburnu Ottomare Suites,  25 kat üzerinde yer alıyor. Suiteslerin alanları 73 metrekare ile 336 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.


Teslimlerin Haziran 2013'te gerçekleşmesi planlanan Ottomare Residence'ta suiteslerin fiyatları 870 bin TL'den başlayıp, 1 milyon 805 bin TL'ye kadar yükseliyor


Ottomare Suites Zeytinburnu Residence'ın sosyal alanları arasında; restaurant, fitness center, sauna, spa, tenis kortu,  açık-kapalı yüzme havuzu, street ball sahası, vitamin bar, zen bahçesi, toplantı salonları, bilardo salonu, mini sergi alanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru,  resepsiyon hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri ve güvenlik hizmetleri yer alıyor.


Ottomare Suites Zeytinburnu projesinde şirket bünyesinde yüzde 50 peşinat veriliyor. Kalan tutar teslim tarihine kadar sıfır faizle vadelendiriliyor. Projede banka kredisi de kullanılabiliyor.


Telefon: 444 19 74 

Web Adresi: www.ottomare.com.trKazlıçeşme’nin posta kodu kaçtır? Kazlıçeşme Mahallesi’nin posta kodu şöyledir: 34020 Kazlıçeşme Mahallesi Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir? Adres: Kazlıçeşme Mah. Mehmet Akif Ersoy Sokak. No: 7/1 Zeytinburnu / İstanbul


Telefon: (212) 664 28 39