Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KDV Kanunu Tasarısı 2018!

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülecek..


İnşaat sektörüne ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM'de görüşülecek.


Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Tasarı, onay bekliyor. KDV Kanununa “Arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır” hükmü eklenecek. 


Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacak.


Bağışlanan kamu projelerinde vergi ödenmeyecek. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşaatı gerçekleştirilecek olan;  okul, sağlık tesisi öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerden vergi alınmayacak.


Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı tam metni 2018 için tıklayın.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com